Na odpady bez chemie – enzym si s tím poradí

Čištění biologického odpadu pomocí enzymů je ekologické, a přesto účinné. Organický odpad je v podstatě směs komplexních produktů, které se obvykle musí rozložit na jednotlivé složky. Máme-li dost času, řeší tento proces příroda tím, že provádí nutnou hydrolýzu, což je rozkladná reakce za pomoci enzymů, které jsou odvozeny z mikroorganismů přítomných v odpadních vodách. Vzhledem k rostoucímu výskytu znečištění a potřebě urychlit tento proces se přistupuje k modernímu zpracování. Přirozené mikroorganismy nahrazuje bioprodukt, jenž zajišťuje dostatečnou koncentraci enzymů a bakterií.

Enzymy jsou molekuly bílkovin, které řídí biochemické reakce. Zahajují a urychlují tyto procesy v každém živém organismu, aniž by se přitom samy spotřebovávaly. Proto jsou označovány jako biokatalyzátory. Bez enzymů by neexistoval život.

Jak to tedy funguje?

„Enzym je to, co produkuje bakterie. Enzymů je hodně druhů, my pracujeme s půdní bakterií. Ta produkuje enzymy, které štěpí organický odpad. Urychlují tak přírodní proces rozkladu, ke kterému naprosto běžně dochází v přírodě. My tento proces dokážeme urychlit tím, že aplikujeme enzymatický produkt – ať už do kompostu, nebo do septiku – na jakoukoliv organickou hmotu. Například přírodní kompost zraje několik měsíců. Po pravidelných aplikacích produktu do kompostu trvá rozkladný proces 2-3 měsíce,“ vysvětluje princip Michael Hlaváček, zakladatel společnosti Bioprospect, která vyrábí enzymatické produkty.

Překvapivě jednoduché – smíchejte s vlažnou vodou

Tento princip čištění opadů lze aplikovat i na organickou skládku jakékoli velikosti, na jakýkoli bioodpad. Bakterie je rezistentní, spící, ale ve chvíli, kdy bakterii navlhčíme, aktivuje se, probudí se ke své funkčnosti

Například u činžovních domů, které mají mnohdy ještě původní litinovou kanalizaci – stoupačky, jsou odpady velkým problémem, protože kanalizace v domech je za rok až dva používání zmenšená až o jednu třetinu. Mnohdy dochází k tomu, že nájemník spláchne něco většího a dojde k totálnímu ucpání. Pokud budeme používat běžně dostupné prostředky na bázi hydroxidu sodného, tak ty odpad nerozpustí, pouze ho posunou dál v potrubí, až se dostane do velké stoupačky, kde samospádem odtéká do řadu. My si pouze poničíme plastové potrubí, které je ve zdi, sifon a ostatní komponenty. Jednoho dne může zařízení prasknout.

Jak na plísně?

Obecně jsou plísně velikým problémem pro panelákové byty, které mají většinou plas- tová okna. Paneláky ale nebyly stavěny na to, aby se totálně utemovaly plastovými okny. Nehledě na to, že se dnes panelové domy zateplují – to znamená, že zeď je na- prosto neprodyšná. Ve chvíli, kdy se uvnitř začne vařit nebo odpařovat voda, která se musí někde vysrážet, usadí se většinou v rozích. V okamžiku, kdy jsou v bytě plas- tová okna a dostatečně se nevětrá, vzniká plíseň.

„Donedávna byly k dispozici v obchodních sítích pouze přípravky, které obsahovaly chlor, který není vůbec zdravý ani bezpečný. Nehledě na to, že se tím plíseň nezlikvidovala, pouze se umyl květ plísně, tedy vlastně to, co plíseň produkuje. Chlo- rem se umylo to, co bylo viditelné, a zákazník byl spokojen. Zeď se vybělila a zákazník měl pocit, že plíseň zlikvidoval. Vizuálně ano, ale neodstranil ji,“ vysvětluje Michael Hlaváček a dodává, že prodeje těchto prostředků jsou velký byznys.

Spotřebitelé samozřejmě apelují na to, že chlor není zdravý, a začali používat tzv. bezchlorové přípravky, jež ale principiálně fungují naprosto stejně… (pouze umyjí plí- seň zvenku, ale nezničí ji jako takovou).

„Vyvinuli jsme vlastní prostředek, máme unikátní recepturu. Přípravek jsme otestovali, připravili, zabalili a uvedli na trh. Je naprosto bez chloru, funguje na principu enzymů, které zničí plíseň tím, že ji naleptají. Přípravek navíc voní – nezapáchá po bakteriích. Dále máme přípravky na odpuzování zvěře, aby nechodila do nežádoucích prostor, například do záhonků. Vše je samozřejmě opět ekologické a ani samotnému záhonku to nijak neškodí. Našimi prostředky dokážeme plnohodnotně nahradit ty chemické,“ uzavírá Michael Hlaváček ze společnosti Bioprospect.