Covid-19, hospodářská recese, klimatická změna? Známe řešení pro všechna tři ohrožení současně!

 

Zdenek Balga

Zdeněk Balga, MBA, se narodil v roce 1978, vystudoval Universtität Passau SRN, je autorem systému FAIRAIR a mezi jeho záliby patří rodina, sport, gastro a vinařství.

Koronavirus v Česku zatím šetří lidské životy. Firmy realizují různá opatření proti šíření pandemie, jako jsou dezinfekce, sociální distance, home office. Ale jaká opatření podnikat proti blížící se recesi?

Současná pandemie mění životy lidí po celém světě a ochrana zdraví se stává prioritou v osobním i profesním životě. Žádané jsou technologie, které přispívají k bezpečnému pracovnímu prostředí, jako jsou např. čištění a dezinfikování vzduchu a klimatizací, bariéry pro vstup infekce a v neposlední řadě monitoring osob, respektive jejich tělesné teploty. Na základě stále častěji se vyskytujících period velmi teplého počasí se vybavení pracovišť v poslední době rozšiřuje o další technologie, které mají zabezpečit příznivé klimatické pracovní podmínky. Jedná se o různé druhy klimatizací a mechanických zábran proti proniknutí tepla. Pořízení těchto technologií je často spojeno s nemalými firemními náklady, které v době jako je ta dnešní, musí každá firma pečlivě zvážit.  Společnost FAIRFAIR vyvinula komplexní systémové řešení, které zlepšuje IAQ – indoor air quality a přispívá k příjemnému a nezávadnému pracovnímu prostředí. Použité technologie se vyznačují spolehlivostí, dlouhou životností a zanedbatelnými nároky na údržbu, což významně přispívá ke spokojenosti pracovníků a šetření firemních peněz. V neposlední řadě stojí za zmínku, že komplex těchto technologií je velice flexibilní a je možné jej uplatnit na různých typech pracovišť od výrobních hal, přes nákupní centra až po kancelářské budovy.

 

Technologie FAIRAIR splňují anebo překračují nejvyšší standardy energetické účinnosti požadovaných směrnicí EU o produktech spojených se spotřebou energie. Nebo se na některé technologie FAIRAIR vůbec nevztahují. 

 

„Díky zavedení technologie, kterou si naši zákazníci pořizují jako preventivní opatření proti případné druhé vlně pandemie, se otevírají preventivně uzavřené investiční budgety, neboť si firmy uvědomují, že pouze pokud budou mít zdravé zaměstnance, budou mít zdravý byznys. Technologie UV sterilizace eliminuje potřebu dezinfekce mokrou cestou nebo vaporizací, není třeba kumulovat zásoby dezinfekce a není třeba opakovaně povolávat specializované firmy k její aplikaci. Řešíme jak sterilizace vzduchu v VZT soustavách, tak prostorovou i povrchovou sterilizaci s účinností 99,99 %.

Vyznáváme komplexní přístup, na kterém naši zákazníci oceňují řešení od A-Z . Tedy, že do objektu nepustím nemocného, resp. nezodpovědného jedince – automaticky měříme teplotu s přesností 0,2 stupně Celsia vůči referenčnímu bodu, a kontrolujeme nošení masek, respirátorů bez narušení toku lidí. Například na směnách, v metru nebo na letišti či vlakovém nádraží. A když už se někdo asymptomatický do objektu dostane, eliminujeme potenciál rizika nákazy na několika úrovních.“

Firmy chtějí změnu ihned

„Máme zkušenosti s tím, že se na nás obracejí společnosti, které chtějí provézt změny ihned a s co nejmenším dopadem na provoz. Umíme to,“ dodává Zdeněk Balga s tím, že jejich velkou devizou je instalace technologií s co nejmenším omezením chodu budovy.

 

Opatření realizujeme na těchto devíti úrovních ochrany a prevence:

 1. Zabráníme vstupu nemocného nebo nezodpovědného člověka do objektu

Automaticky změříme teplotu s referenčním bodem. Identifikujeme teplotní anomálie – příliš vysokou či naopak podezřele nízkou teplotu. Zkontrolujeme používání roušek či respirátorů, automaticky. A to vše bez narušení proudění lidí např. při střídání směn. Šetříme tak čas lidem z ostrahy a zvyšujeme komfort zaměstnancům s povinnými kontrolami.

Technologie: Duální termografie.

 

 1. Dokonale oddělíme vnitřní prostor od venkovního proti vniknutí virů

Díky laminárnímu (bezturbulentnímu) proudění a speciálně designové dýze se směrováním 15 % výkonu ven z budovy dokonale v celé výšce a šířce uzavřeme všechny dveře či vrata při zachování průchodnosti resp. průjezdnosti. Zamezíme vniknutí mikroorganismů, mikročástic, pachů, prachu, hmyzu, ptáků do objektu. Snížíme tak počet dveřních cyklů. Prodloužíme životnost dveří či vrat. Ušetříme na údržbě a servisu. Udržíme teplotní komfort „delta“ T na rozdílu 1 °C, čímž uspoříme až 75 % el. energie na topení resp. chlazení.

Technologie: Vzduchová bariéra.

 

 1. Zintenzivníme výměnu vzduchu v průmyslových prostorách na 15 min. takt

Dle doporučení hygieniků resp. epidemiologů, by se lidé neměli zdržovat v uzavřených prostorách déle než 15 min. Při pracovní činnosti ve výrobních nebo skladovacích prostorách toto není možné. Proto je třeba zvýšit intenzitu větrání. Současně však snižujeme teplotu až o 5°C. Snižujeme koncentraci patogenních látek. Odvádíme VOC (těkavých organických látek), CO2 atd. Snižujeme náklady na ventilaci o 80-100 %.

Technologie: Extraktory vzduchu

 

 1. Zvýšíme bezprůvanovou cirkulaci vzduchu ve velkých objemech

Velkoobjemovou pomaluchodnou technologií efektivněji distribuujeme chladný vzduch z konvenčních VZT/HAVC sestav. Snižujeme pocitovou teplotu až o 4°C. A šetříme tím až 20 % nákladů na chlazení v letních měsících.

V zimních měsících narušujeme teplotní vrstvy destratifikací. Vyrovnáváme tak teplotu mezi podlahou a stropem v halách na pouhé 2-3 °C (běžně rozdíl až 15°C). A šetříme tak až 40 % nákladů na vytápění.

Technologie: HVLS destratifikátory

 

 1. Zvýšíme relativní prostorovou vlhkost dle doporučení epidemiologů na 40-60 %

Konvenční klimatizace vysušuje vzdušnou vlhkost, což negativně ovlivňuje respirační a imunitní systém. Optimální vlhkost vzduchu by měla být dle doporučení hygieniků a epidemiologů mezi 40-60 %.  Viry napadnutá buněčná jádra absorbují prostorovou vlhkost – těžknou, padají k zemi. Vlhkost spouští jejich fyzikálně chemické obranné reakce

Chladíme pouze vodou (žádná toxická chladící média) na fyzikálním principu změny skupenství odpařováním. Teplotní komfort vnitřního prostoru je přirozenější na úrovni 28 °C. Šetříme tak až 80 % nákladů el. energie na chlazení.

Technologie: Adiabatické chlazení

 

 1. Zničíme 99,9 % virů, mikroorganismů a mikročástic

Zahubíme 99,9 % všech mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie nebo roztoči. Ultrafialové paprsky o vlnové délce 253,7 nm proniknou vrstvami buněk, pletivy, tkáněmi a následně naruší jejich DNA a znemožní jejich dělení. Sterilizujeme vzduch, prostory i povrchy. Šetříme tím náklady na dezinfekční postřik a opětovnou aplikaci. Ve VZT a HVAC zařízeních snižují náklady na údržbu, servis a čištění. A navíc ušetříme až 20 % nákladů na spotřebu el. energie.

Technologie: UVC sterilizace

 

 1. Dovybavíme suchý chladič – retrofitujeme chiller

Dovybavením suchého chladiče provádíme ve 3 dílčích krocích. (třeba a, b, c, místo 1. 2. 3.? )

 1. preCOOL – adiabatické předchlazování. Pracovní teplotu chladiče předchladíme na vstupu až na 28 °C. Zvýšíme chladící kapacitu o 20 %. Zredukujeme o 30 % výkonnostní maxima. Uspoříme až 40 % nákladů na el. energie.
 2. UVC sterilizace výměníků/výparníků. Udržuje je čisté, bez biofilmu. Umožňuje opětovné využití chladící vody v režimu tzv. šedé vody – toalety, závlaha apod. Redukuje výkonnostní maxima chlazení o 25 %. Snižuje spotřebu el. energie o 20 %. Šetří náklady na servis, údržbu, čištění. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení.
 3. Výměna ventilátorů. Uspoří až 30 % nákladů na el. energii díky EC technolgii. Zvýší chladící kapacitu až o 50 %. Vytvoří průtokovou rezervu až 35 %. Sníží hlučnost na jednom ventilátoru o 2db(A).

Technologie: Adiabatické chlazení + UVC sterilizace + EC ventilátory

 

 1. Zhodnotíme obyčejnou VZT na velkoobjemový adiabatický chladič – fitUP

Dovybavíme prostou VZT jednotku o adiaBOX s adiabatickým chlazením. Zhodnotíme tak obyčejné větrání na chlazení. Zvýšíme rH. Eliminujeme SCS – sick buidlding syndrome. Šetříme VZT filtry. Redukujeme potřebu servisu a údržby. Snížíme teploty až o 55 % oproti venkovní. Pro zvýšení zdravotní nezávadnosti používáme UVC sterilizaci vstupního vzduchu do jednotky, která ničí 99,9 % mikroorganismů.

Technologie: Adiabatické chlazení + UVC sterilizace

 

 1. Měříme a regulujeme VZT a HVAC

Integrujeme proptech/asset technologie – VZT, HVAC, LED, topení. Dodáváme se vzdáleným přístupem přes LTE ve standardu. Integrujeme do libovolného BMS. Bezdrátový sběr a vyhodnocování dat. Robustní díky MESH sítím od rozsahu v řádu metrů až po kilometry. Využíváme pro vzdálený odpočet spotřeby energií, plošné nebo 3D snímání veličin, sběr dat, crowd monitoring, spínání jednotlivých prvků soustav – např. topení – ideálně ve spojení s inteligentními hlavicemi pro bezdrátovou regulaci, které mají jedinečný princip bezbateriového dobíjení na základě rozdílu teplot. Jsou vhodné k modernizaci – rychlá a snadná výměna bez kabelů a úprav topných těles.

Technologie: Řídicí systém NEXTRA + IQRF

 

Technologie systému FAIRAIR spokojeně využívají a doporučují zákazníci:

Continental Barum, Velkopopovický Kozel, Smurfit Kappa, Kovárna Viva, Tomatex, Schott, Frauenthal Automotive, Gebauer a Griller Kabeltechnik, Laufen/Roca/Jika

 

„Ukažte, že vám záleží na zdraví zaměstnanců, vybudujte si vzájemnou důvěru a zvyšte pracovní komfort. Odměnou vám bude zvýšená produktivita a spokojení zákazníci i zaměstnanci,“ uzavírá Zdeněk Balga.

Kontakt:

Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Zdeněk Balga, MBA

Tel.: 733 120 830

zdenek.balga@fairair.cz

 

Fotogalerie:

 

 

www.fairair.cz

 

 

FAIRAIR – Komplexní systém ochrany proti šíření nemocí a ekonomickým ztrátám