Proměny služeb facility managementu vlivem covidu

Pandemie onemocnění covid-19 postavila náš obor před výzvy, na něž se dopředu nikdo nemohl připravit. Reagovat jsme na ně museli operativně a velmi aktivně. Pro naše zákazníky bylo nejprve nezbytné splnit aktuální požadavky, jež vyplývaly z přijatých protiepidemických opatření. Pandemie ovšem měla mnohem větší vliv. Dotkla se provozních režimů a také se promítla do investic.

Reakce na aktuální požadavky

Po počátečním šoku z nové situace a zabezpečení ochranných prostředků pro zajištění bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců jsme se především museli zorientovat v nepřehledné situaci. Nejprve bylo nutné se soustředit na dezinfekci prostor. V první fázi tak všichni hráči na trhu facility managementu bez větší koncepce nakupovali dezinfekce, instalovali zásobníky a zpřísňovali pravidla pro úklid s důrazem na dezinfekci prostor. Někteří klienti v té době nabyli mylného přesvědčení, že dezinfekce nahradí úklidové prostředky. Naštěstí nakonec přijali za své fakt, že ačkoliv je dezinfekce důležitým článkem úklidového procesu, nemůže v žádném případě nahradit standardní úklidové prostředky. Pokud bychom chtěli na covidové pandemii najít nějaký pozitivní efekt, pak je to fakt, že plošná dezinfekce prostor zůstává součástí úklidových prací, a věřím, že tomu tak bude i nadále. Klienti se dnes také mnohem více zajímají o složení používaných prostředků a jsou ochotni si připlatit za kvalitu. Aktivně tak řeší např. výhody prostředků s nanotechnologií a obecně se víc než dříve zajímají o nové trendy v této oblasti. Zákazník se dnes již nespokojí s tím, že má uklizeno, ale je pro něj důležité, jak a čím úklid provádíme.

Hledání úspor

Vzhledem k tomu, že protipandemická opatření silně ekonomicky zasáhla řadu podniků obzvláště v oblasti služeb (gastro, hotely apod.), mnoho firem nyní hledá úspory v rámci běžného provozu. Nastavené smluvní vztahy na takovou situaci nemyslely, ale v rámci dlouhodobých obchodních vztahů se snažíme našim klientům vyjít maximálně vstříc. V případě zájmu jsme tak schopni pro naše zákazníky připravit nové kalkulace, aby dosáhli úspory. Redukují se tak např. služby, které nemají vliv na funkčnost dané nemovitosti a nejsou vyžadovány legislativou, jako např. odborné prohlídky některých technologií. V některých případech také společně s klientem zvažujeme možnosti dočasného odstavení technologických celků např. výtahů, kdy porovnáváme vzniklou úsporu s náklady spojenými s odstávkou výtahů a jejich opětovným uvedením do provozu). Zvažují se také možnosti optimalizace úklidu, provozu recepce či ostrahy, nebo třeba chlazení a vytápění.  To vše řešíme s každým zákazníkem individuálně – na míru jeho potřebám a povaze provozu. Každý klient je jedinečný a stejně tak i každá nemovitost. Co funguje u jednoho klienta, nemusí být vhodné pro jiného. Při hledání možných úspor čerpáme ze znalosti zákazníka. Znalost klienta nám umožňuje co nejlépe navrhnout opatření tak, aby mu byla „příjemná“ a neřešili jsme jen a pouze čísla.

Domnívám se, že  po covidu už nic nebude stejné jako dřív. Zvláště v administrativních budovách je zjevné, že si zaměstnanci zvykli během posledních 12 měsíců na jiný styl práce, z čehož ve finále mohou těžit i jejich zaměstnavatelé.

 Čas na investice

Důsledkem covidu ovšem nejsou pouze úspory. Mnoho klientů se během pandemie naopak pustilo do investic, které odkládali např. proto, že bylo náročné sladit omezení spojená s jejich realizací (prašné a hlučné práce, omezení provozu budovy) s 24/7 provozem. Některé hotely, které se uzavřely svým hostům, žily uvnitř čilým stavebním ruchem. Realizovaly se především plánované opravy – výměny potrubí, injektáže, sanita, či repase technologických celků. Naše práce tak byla i v této oblasti mnohem akčnější a napínavější než obvykle. Ve standardním provozu totiž řada kroků trvá poměrně dlouho, ať už jde o schválení rozpočtu na straně klienta, zajištění smluvních vztahů, předložení technického řešení a rozpočtu nebo logistické zajištění celé operace. Náhle jsme se ocitli v situaci, kdy vše muselo být výrazně rychlejší a flexibilnější. Vláda nás kontinuálně napínala posouváním termínů rozvolňování, a tak jsme vlastně nikdy s jistotou nevěděli, kolik času na realizaci prací vlastně budeme mít.

Interní proměna

Loňský rok pro nás ovšem nebyl jen ve znamení řešení výzev spojených s covidem. Věnovali jsme se intenzivně i fungování naší firmy jako takové.  Na konci roku 2020 tak proběhla celková restrukturalizace firmy. A nejen to. V oblasti nákupu jsme realizovali výběrová řízení, přenastavili některé interní procesy a úspěšně prošli ISO recertifikací. Velmi pyšná jsem na práci našeho obchodního oddělení, kterému se podařilo uspět v nových tendrech na FM služby a daří se nám tak rozšiřovat okruh našich zákazníků.

Těší mě, že se náš tým s nečekanými výzvami covidové pandemie úspěšně vypořádal. Ačkoliv to nebylo snadné, vypořádali jsme se s požadavky tohoto období se ctí a věřím, že nás to posílilo a také stmelilo. Nyní ale stejně jako naši zákazníci doufáme v návrat k normálnímu životu, v němž bude hlavním motorem našeho dalšího rozvoje zdravá motivace našich lidí nabízet klientům špičkový servis a moderní FM služby.

V uplynulém roce se mi potvrdilo, že znalost klienta nejen po technické stránce (což je samozřejmé), ale i po stránce lidské, je zásadní součástí našich obchodních vztahů a v kritických situacích nám pomáhá předvídat požadavky klienta a my tak můžeme proaktivně přicházet s řešeními, ještě dříve, než si o ně zákazník sám řekne. Věřím, že nyní jsme jako tým ještě silnější a těším se na nová dobrodružství naší profese.

 

TEXT Martina Sirová FOTO Strabag PFS

Správa BIM modelu od A do Z v systému Revisio

Aktuálním tématem poslední doby je projektování pomocí BIM modelu. Stále více klientů řeší projektování nových budov pomocí BIM modelu a využívání CDE datového prostředí. Společnost SkyCom online, s.r.o. a její Informační systém Revisio nabízejí svým klientům komplexní službu v této oblasti. Rozhovor jsme vedli se zakladateli společnosti Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

V čem spočívá přínos vašeho řešení pro klienty, kteří chtějí novou budovu projektovat pomocí BIM modelu?

JL: Naše společnost nabízí komplexní řešení, které zahrnuje implementaci dat do CAFM systému v průběhu projektování a výstavby objektu. Dokážeme klienta provést celým procesem implementace dat do BIM modelu a současně do CAFM systému. Klient tak hned na počátku spolupráce vidí výsledný produkt, který bude následně využívat při správě objektu. Získá tak přehled o všech potřebných nárocích na jednotlivé etapy celého procesu a není vystaven nejistotě, kdy na začátku projektu nemá úplnou představu o tom, jak bude data z BIM modelu využívat při následné správě objektu.

Právě tento podhled na výsledný produkt umožní klientovi optimalizovat zadání pro tvorbu BIM modelu a ušetřit tak nemalé finanční, ale i časové nároky na tvorbu BIM modelu.

Jak tato spolupráce s klientem probíhá?

MS: Na úvod představíme klientovi naše unikátní modulové řešení obsahující jednotlivé oblasti správy nemovitostí, informační systém Revisio. Rovněž představíme možnosti spolupráce při optimálním nastavení celého procesu, který se realizuje ve třech etapách.

Mohli byste detailněji popsat jednotlivé etapy?

JL: V první etapě je potřeba nastavit dokumentaci a pravidla pro práci s BIM modelem a CDE úložištěm. V této etapě zpracujeme   veškerou potřebnou dokumentaci, která zajistí efektivní komunikaci mezi investorem, projektantem a zhotovitelem díla. Tato dokumentace rovněž definuje zadání pro přenos informací mezi BIM modelem a CAFM systémem, který bude klient následně využívat pro provozování objektu.

A co nabízíte ve druhé etapě?

MS: Ve druhé etapě nabízíme služby BIM managera. BIM manager dohlíží na to, že jsou plněny veškerá zadání prvotní dokumentace a že celý proces probíhá dle zadání. Časový rozsah služby je na zvážení klienta. Naším cílem je nabídnout flexibilní řešení, aby platil jen za odvedenou službu. V praxi to znamená, že v úvodu projektu mohou být služby časově náročnější, v průběhu projektu naopak poklesnou a v závěru, kdy je třeba zkontrolovat všechna data, je služba opět navýšena. Veškeré náklady má po celou dobu klient pod kontrolou.

V čem spočívá třetí etapa?

JL: Ve třetí etapě probíhá propojení těchto dat v systému Revisio s BIM modelem. V průběhu celého projektu jsou data zadávána přímo do Informačního systému Revisio. Tímto dochází ke zjednodušení procesu zadávání, kdy data nemusí být zadávána přes několik prostředníků, ale může je zadávat přímo kompetentní osoba. Investor má navíc možnost kdykoliv v systému zjistit aktuální stav implementace dat do systému.

Jak jsou tato data propojena s BIM modelem?

MS: Zde se dostáváme k unikátnosti našeho řešení, které umožňuje propojit data z Informačního systému Revisio na daný prvek v BIM modelu. Klikem v BIM modelu získá uživatel kompletní informace o daném prvku, který je evidován v systému Revisio. Na druhou stranu má uživatel možnost zobrazit v systému Revisio umístění daného prvku v BIM modelu. Toto řešení navíc umožňuje evidovat v systému Revisio objekty, které jsou projektovány v systému BIM, ale i objekty, které mají k dispozici klasickou 2D dokumentaci a klient tak má v jednom systému informace o všech svých objektech.

Lze pracovat pouze s BIM modelem vzešlým v rámci designu nového objektu, anebo lze vytvořit 3D model zpětně u stávajícího objektu?

JL: Obě varianty jsou možné. Při tvorbě 3D modelu zpětně si pak klient může zvolit míru detailu modelu, což má samozřejmě vliv na jeho cenu.  Zkušenosti máme s oběma variantami.

 

TEXT Red. FOTO SkyCom online, s.r.o.

Czech Toyota Motor Manufacturing si s programem cirkulární ekonomiky „L∞P by Daikin” zvolila udržitelné řešení

Aktuální průzkum Eurobarometr Future of Europe ukazuje, že 45 % Evropanů považuje změnu klimatu za jednu z největších výzev pro budoucnost EU.1 Většina z nich očekává řešení od podnikatelského sektoru. Se svým programem oběhového hospodářství „L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse“ šetří přední výrobce řešení pro chlazení, vytápění a větrání 250 000 kg nových chladiv za rok, a tím snižuje dopad průmyslu na životní prostředí. Nyní se k programu připojila společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

„V Závodě Toyota aktivně vyhledáváme jakékoliv příležitosti pro zlepšení životního prostředí. Dlouhodobě tak naplňujeme naši globální vizi, nulové emise při výrobě aut do roku 2050. I přes všechny různé nápady a investice patří recyklace materiálů dlouhodobě mezi nejlepší inovace každé firmy. L∞P by Daikin otevírá novou možnost recyklace dalších materiálů, které jsou ať již přímo nebo nepřímo potřeba pro výrobní procesy a snižují dopad na životní prostředí,“ říká pan Koreatsu Aoki, Prezident Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.

Společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic předala společnosti Daikin 295,2 kg použitého chladiva R-407C, které bude regenerováno a znovu použito do nových HVAC zařízení (za účelem snížení výroby nového panenského chladiva). Kromě toho byly tři vyřazené chladicí jednotky (dvě z lakovny a jedna pro chlazení administrativní budovy) nahrazeny novými chladicími jednotkami využívajícími chladivo R-32 s výrazně nižším potenciálem globálního oteplování.

„Jsme velmi rádi, že se Toyota Motor Manufacturing Czech Republic účastní našeho programu cirkulární ekonomiky pro klíčové zákazníky. Podporuje tím naše ambice zpracovávat použitá chladiva jako cennou surovinu. Jedná se o první společnost, která se tohoto nového programu v České republice účastní. Doufáme, že bude inspirací pro další společnosti a že díky nim pak budeme schopni regenerovat obrovské množství dostupných chladiv ze stávajících instalací”, říká Josef Brož, generální ředitel Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

Do dnešního dne prodala společnost Daikin více než 20 000 L∞P tepelných čerpadel Daikin VRV, která fungují s certifikovanými regenerovanými chladivy. Vzhledem k úspěšnému výsledku se společnost Daikin Europe NV rozhodla rozšířit tento přístup na všechny jednotky VRV vyráběné a prodávané v Evropě.2 Program oběhového hospodářství L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse pro klíčové zákazníky a investory dnes poskytuje spolehlivou dodávku regenerovaného chladiva pro certifikované jednotky Daikin, pomáhá přeměnit odpad v aktivum a opětovně využívat cenné zdroje.

V roce 2021 byl program spuštěn na trzích společnosti Daikin Central Europe v Maďarsku, České republice a Rakousku. Brzy se rozšíří i na další trhy v Evropě.

Daikin má v uváženém využití zdrojů dlouhou tradici

Od roku 1980 společnost Daikin ve svých výrobních zařízeních opětovně používá odpadní materiály, jako je kov, měď a hliník. Výrobky Daikin obsahují až 80 % opakovaně použitelných materiálů. Mají dlouhý životní cyklus a náhradní díly jsou k dispozici dokonce 10 let po ukončení výroby. V kombinaci s balíčky služeb se životnost jednotky prodlužuje. Jednotky VRV L∞P s alokací regenerovaného chladiva jsou k dispozici od roku 2019. Nyní společnost Daikin, lídr v oboru HVAC-R, snižuje uhlíkovou stopu svých výrobků díky programu cirkulární ekonomiky L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse pro klíčové zákazníky a investory.

TZ

Interview s Teena Shouse, CFM, IFMA Fellow

Introduction

After enjoying almost 30 years in different roles in the Facility Management, Teena is enjoying teaching, speaking and occasional consulting projects. Her leadership as Chairman of the IFMA Board of Directors and Chair of Global FM BOD enabled her to influence FM on a global basis. Her technical expertise grew as the Employee Services GM at Sprint HQ for 18 years and as the VP of Client Services for FEA until February 2016 when she formed FM Transitions. When not consulting, she enjoys her family, church, friends, travel and playing a bit of golf

 

How long have you been working in the field of facility management? 

I started my FM career in 1989 when I went to work for US Sprint (telecommunications).

When and how did you discover this profession?

I was working for a company called ARA Services (now ARAMARK) and US Sprint was a client of mine.  I got to know the facility managers well and one day the Director of FM asked me to come to work for them.  I was shocked because I really did not know or truly understand what FM was, however, he said that he would teach me.  I have never regrated that decision!!

How would you describe the change in facility management during your professional career, where is facility management today? 

In the late 80s we called our group at US Sprint “Administrative Services”.  We did not do a lot of our own financial planning or real estate transactions.  Since then, a competent Facility Manager is fluent in all 11 of the IFMA Competencies.  We are much more multi-faceted and involved in many of the critical business decisions facing the organizations with which we work.

Have you recently been interested in an interesting project, interesting technology, innovations or procedures in facility management, or unusual cooperation between the customer and the FM service provider? 

Since I have semi-retired, I do not get as much interaction with the outsourced FM service providers.  I work mainly with FMers who manage the outsourced contracts, or they manage most of the services with in-house staffing.  The most exciting technology to come along in the last few years for FMers is BIM aligned with CMMS software.  If we can convince all new projects to include CMMS partnering with BIM in the future, it will dramatically change the way the FMer manages their facilities.

We discuss the importance of the facility manager for your organization. How is the position and role of the facility manager perceived in your country? What is his current position in the company management hierarchy?

Every company is different.  However, I will say that within the last 10 years, the facility manager’s role and position has been greatly elevated within their respective companies.

What did the last pandemic year mean for facility management?

It greatly heightened their role in keeping the facilities clean, safe and more sustainable.  The technicians were also recognized for their role in keeping the HVAC operations working properly to encourage cleaner air flow within the facilities as well.  When we talk about heroes of the pandemic, FMers should be noted.  When many others were safe in their own homes, many FMers were asked to continue working in their facilities to ensure the proper operations of the assets.

Do you have any awareness of facility management in the Czech Republic or Central and Eastern Europe?

Just what I have learned and observed in the past visits (last one was nearly 7 years ago).  I try to keep in touch and aware of happenings in these countries through the IFMA FMCC and other outlets.

Did you meet some facility managers from these countries and how did you perceive their expertise?

I have found these FMers to be very serious and intentional about doing the very best they can in what is sometimes an environment of “unknowing of the value of FM”.  They are trying very hard to raise the awareness of exactly what FM is and how it is so very valuable to the companies, government, and non-profit organizations they serve.  They are very thirsty for technical FM knowledge and learning from their peers around the world.

What advice would you advise facility managers in the Czech Republic? 

Stay strong, continue to stay engaged in FM associations like IFMA, stay connected to their fellow FMers around the world, and never give up trying to educate and make more people aware of their hard work and knowledge about the built environment.

Do you have a life credo? 

“Love what you do and do what you love!”

Thank you for the time and your experience with which you shared with us and we look forward to the opportunity to invite you to our Czech Republic when the current non-standard time passes.

TEXT Ondřej Štrup, IFMA Fellow FOTO Ondřej Štrup

 

STRABAG: Komunikace je základním kamenem naší práce

Od konce roku má společnost STRABAG Property and Facility Services a.s. nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Jakub Zlocha (34 let) má rád jednoduchou firemní organizaci a dynamickou komunikaci směrem ke klientovi i ke svým kolegům. Zeptali jsme se ho, jaké jsou jeho plány a cíle.

Jaká byla Vaše cesta na pozici generálního ředitele českého STRABAG PFS?

V předchozích pěti letech jsem působil v koncernové společnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o na Slovensku. Vykonával jsem funkci obchodního ředitele a byl jsem zodpovědný za obchodní oddělení. Oblast facility managementu pro mě tedy není nová a mám zkušenost i s prací v koncernu STRABAG. Ještě předtím jsem 3 roky pracoval pro skupinu ČEZ v divizi International, která měla na starosti zahraniční akvizice.  Dva roky jsem byl alokovaný v Praze a poslední rok jsem působil v projektové kanceláři v Bulharsku. Praha ani český trh tak pro mě nejsou neznámé vody.

Na konci loňského roku jsem dostal nabídku na pozici ve vedení českého zastoupení STRABAG Property and Facility s úkolem stabilizovat společnost a posílit její pozici na českém trhu.

Jak se Vám dařilo na Slovensku?

Silná pozice slovenské firmy STRABAG PFS a její výsledky jsou příkladem takové success story, kdy již několik let stále roste obrat a společnost dosahuje velmi dobrých hospodářských výsledků. Obchod je tam dobře nastartovaný. Obchodnímu oddělení ve spolupráci s vedením společnosti se tam za poslední roky podařilo odvést úspěšný kus práce. Získali jsme mnoho klientů z řad soukromých firem i ze státního sektoru.

Co je příčinou slabší pozice STRABAG PFS v Česku v porovnání se Slovenskem?

Komplexní audit společnosti, který jsme si udělali, nám naznačil, že nedostatečné výsledky byly způsobeny nepřehlednou strukturou ve společnosti, nejasně stanovenými kompetencemi a zanedbanou komunikací s klienty.

Přitom právě fungující komunikace je pro udržování dobrých vztahů s klienty klíčová.

Jaké byly Vaše první kroky ve funkci?

Přistoupil jsem k poměrně zásadním změnám. V první řadě jsem zrušil neefektivní manažerské linie. Vytvořil jsem jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, v jejímž čele stojí silný provozní ředitel, v našem případě vlastně ředitelka – Martina Sirová. Na trhu facility managementu je to známá osobnost. Je staronovým členem týmu a za ty tři měsíce již odvedla kus práce. Celkově jsme během prvního měsíce nově nastavili různé procesy společnosti a reorganizovali způsob práce.

Podařilo se nám také nastartovat obchodní oddělení s Radkem Olivou ve vedení. Je to člověk s dlouholetými zkušenostmi na trhu. I za ním jsou již po relativně krátké době tří měsíců viditelné výsledky. Získali jsme dva nové klienty, což je pro všechny naše zaměstnance pozitivní motivací.

Martina Sirová, Jakub Zlocha a Radek Oliva

Jak změny přivítali zaměstnanci, jak se vám daří změny aplikovat do firmy?

Myslím, že i oni vnímali silnou potřebu restartu a přijali proto změny pozitivně. Vysvětlili jsme jim, že probíhající změny jsou nezbytné a jejich cílem je dát naší značce sílu a kredit, které si zaslouží. Mám pocit, že se nám to povedlo, že zaměstnanci naši jasnou vizi chápou a je pro ně motivací do další práce.

Přál bych si, aby naši lidé byli hrdí na společnost, ve které pracují, a ztotožnili se s cestou, po které firma směřuje.

Zmínil jste, že jeden z vašich cílů je jasná komunikace směrem ke klientům. Co si pod tím můžeme představit?

Zákazník musí vědět, že jsme tu pro něj a jeho spokojenost je pro nás na prvním místě. A pokud se objeví nějaký problém, musíme se k němu postavit čelem a řešit jej. A také musíme neustále zjišťovat, zda jsou klienti s našimi službami spokojení. Je to vlastně jednoduchý a osvědčený recept na to, jak má úspěšně fungovat společnost, která poskytuje služby. Z toho se odvíjí naše další jednání. Zpětná vazba zákazníků je pro nás impulsem, zda je třeba něco změnit. Srozumitelná komunikace je samozřejmě důležitá nejen směrem ke klientům, ale také v rámci firmy.

Jaká je vize STRABAG Property and Facility? Na jaké klienty se chcete zaměřit, jaké služby chcete poskytovat?

Absolutní prioritou jsou naši stávající klienti. Chceme se ovšem na trhu mnohem výrazněji prosazovat a jít do tendrů, kterých jsme se dosud neúčastnili. Své služby budeme nabízet jak soukromému, tak i státnímu sektoru. V českém facility managementu chceme být zkrátka mnohem více vidět.

STRABAG je mezinárodní koncern. Jak funguje sdílení know-how?

Sdílení know-how je nepochybně obrovskou výhodou, kterou s sebou příslušnost ke koncernu přináší. A my jsme hladoví po nových řešeních, která nám naše matka může nabídnout. STRABAG PFS má např. na německém trhu silné postavení a můžeme zde čerpat inspiraci. V rámci koncernu jsme také vázáni přísnými směrnicemi, jejichž hlavním principem je kvalita. Myslím si, že často je pro klienty právě kvalita tím nejdůležitějším kritériem při výběru poskytovatele facility služeb. Náročný klient zkrátka nehledí pouze na cenu.

Já osobně hodlám intenzivně čerpat také z vlastních zkušeností, které jsem získal na slovenském trhu. Tam se nám osvědčila jednoduchost – jednoduchá firemní struktura, jednoduše nastavené procesy a silně proklientský přístup.

Kdybychom si měli vybrat konkrétní oblast FM, v čem je vaše doména?

Pro naši společnost je historicky daným core bussinesem technický facility management, respektive integrovaný facility management, kde pokrýváme celé spektrum činností.

 

Proč by si měl klient vybrat STRABAG PFS a ne jinou společnost?

Upřímně, nepřicházíme se žádnými zázračnými řešeními, ale jdeme s dobou a všechna aktuální technická řešení a nové technologie bereme jako samozřejmou povinnost. Myslím, že svou konkurenční výhodu můžeme získat hlavně prostřednictvím tvrdé práce a úzkého kontaktu s klienty. To je jediný způsob, jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu na trhu.

Ale tou hlavní odpovědí na otázku, proč zvolit STRABAG PFS, jsou lidé v našem týmu. Na našich projektech pracují odborníci, kteří svému oboru rozumí, mají dlouholeté zkušenosti, a to co dělají, dělají špičkově a svědomitě.

TEXT Martina Kymrová FOTO Archiv STRABAG PFS