Entries by administrator

Zdravotní bezpečnost v budovách a její rizika

Moderní doba a zejména současná situace pandemie koronaviru nám ukazuje, jaké další aspekty v rámci správy a přístupu do objektu, je třeba řešit. Funkce každé veřejné instituce, obchodů nebo průmyslové výroby spočívá v nutnosti využívání objektu a jeho vnitřních prostor velkým počtem lidí (zaměstnanci, návštěvníci nebo pracovníci správy objektu). Průzkumy ukazují, že k největšímu procentu nákazy patří infekce […]

Kancelář na přání zaměstnanců

Společnost Colliers spustila nový online nástroj Workplace Expert. Byl vytvořen v reakci na současné změny v pracovním prostředí, způsobu práce a užívání kanceláří, které urychlila pandemie onemocnění Covid-19. Hlavním cílem je pomoci firmám s návrhem prvního řešení kanceláří z hlediska velikosti a využití prostor.   Aplikace Workplace Expert prostřednictvím zadání různých parametrů, dokáže zdarma firmě […]

Facility manager jako ohrožený druh

Často se u našich zákazníků setkáváme se situací, kdy pozice facility managera zastává správa budov, údržba a někdy samotná výroba. Taková pozice často znamená široké spektrum povinností, které pokrývají každodenní technickou správu, údržbu, revize, servisy a audity. Hasí se, co zrovna hoří a nenastavuje se dlouhodobá vize. Dlouhodobým cílem facility managementu je, aby docházelo ke […]

Bezpečnost dat v přenosu IoT

Pro sběr dat z logistických center nebo obchodních center je stále ve větším rozsahu používána technologie IoT, kterou představují systémy WACO, SIGFOX, Lora a NB IoT. Tyto technologické sítě se implementují pro sběr dat z měřidel různých senzorů teploty, vlhkosti, záplavových čidel dveřních a okenních kontaktů. Přenos dat je realizován rádiovou cestou a to samozřejmě přináší otázku, […]

Tři hlavní trendy a výzvy pro správce budov v roce 2021

Rok 2020 přinesl všem mnohé nečekané výzvy a problémy. Jaký dopad měl covid-19 na směr rozvoje facility managementu bychom zde mohli vyjmenovávat dlouho – od nových nároků na hygienu a technologie čištění, požadavků na využití a uspořádání kancelářských prostor, práce na dálku a mnohá další. Rozhodli jsme se tedy vybrat ty nejzásadnější a nejinovativnější témata […]