Zásadní je digitalizovat agendy bez potřeby lidského kontaktu

Přinášíme vám rozhovor se zakladateli společnosti SkyCom online, s.r.o., developery informačního systému moderní webové aplikace Revisio, komplexního systému správy nemovitostí, Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

Od našeho posledního rozhovoru uplynula již nějaká doba. Jak vnímáte z Vašeho pohledu uplynulý rok.

(JL): Uplynulý rok byl v mnoha ohledech specifický a pro mnoho oborů nelehký, což si samozřejmě plně uvědomujeme. Možná ale překvapivě z našeho pohledu jej vnímáme pozitivně, vysvětlím proč. Mnoho z našich klientů a jejich zaměstnanců bylo na základě Covid opatření „uvězněno“ v rámci home office a často jim tato situace přinesla zjištění, že nejsnazší přestup do tohoto režimu, pokud chcete pracovat v rámci nějakého SW, je pohybovat se v rámci webové aplikace. Nemusíte nic řešit, prostě jen pracujete z jiného místa.

Jako zásadní ale vnímáme obecnou snahu omezit lidský kontakt a digitalizovat agendy, které jej ještě donedávna vyžadovaly. Jako příklad může posloužit agenda pravidelného hlášení obratů, v rámci obchodních center. Na podzim minulého roku jsme uvedli na trh mobilní aplikaci Revisio, která velkou část takovýchto agend řeší.

Co všechno tedy mobilní aplikace Revisio nabízí?

(JL): Mobilní aplikaci Revisio je potřeba vnímat jako součást našeho komplexního softwarového řešení správy nemovitostí. Tento systém je složen ze třech pilířů. Prvním je webová aplikace Revisio, která je primárně nástrojem vlastníků objektů, property managerů a případně facility managerů. Druhým pilířem je webová aplikace iPortal, což je zjednodušené prostředí určené především pro nájemce, anebo zaměstnance. Třetím pilířem je mobilní aplikace, která je nadstavbou pro obě skupiny. Všechna tato prostředí spolu navzájem komunikují.

Prostřednictvím mobilní aplikace je možné například kontrolovat fyzicky, tedy na místě, stav technologií. Načtením QR kódu tak můžete kdykoliv získat informace o stavu záruk, revizí, servisů apod. konkrétní technologie. Podobně můžete získat informace o jakémkoliv měřidle, včetně možnosti evidovat nový odečet. Stejně tak můžete evidovat požadavek v rámci Helpdesku, případně řídit způsob jeho řešení atd.

Zmiňoval jste prostředí pro nájemce, jaké možnosti nabízíte nájemcům?

(MS): Těch agend je celá řada a další vývoj samozřejmě plánujeme v následujících měsících. Jako hlavní ale mohu zmínit tyto. Každý uživatel je informován o všech důležitých skutečnostech formou systémových notifikací. Mobilní aplikace dále nabízí prostředí pro online hlášení obratů (určeno pro retailové objekty), dále management žádostí nájemců, což je v praxi velmi využívaná funkcionalita, stejně tak, jako prostředí HelpDesku. Jako modelový příklad bych ale rád uvedl již zmíněný HelpDesk. Nájemce má možnost nahlásit svůj požadavek v rámci mobilní aplikace, anebo prostřednictvím webové aplikace iPortal. Data jsou online sdílena do webové aplikace Revisio, kde jsou k dispozici managementu objektu k rozhodnutí o způsobu řešení požadavku. Nájemce je pak průběžně informován o stavu řešení svého požadavku. Všechny odpovědné osoby tak mají okamžitý a úplný přehled o svých úkolech, anebo požadavcích, včetně možností exportů dat a reportování, např. včetně vytíženosti jednotlivých techniků.

Jako pozitivní vnímáme skutečnost, že toto řešení začali v poslední době vyžadovat samotní nájemci. Jsme přesvědčeni, že v relativně krátké době se tento nástroj stane nezbytností.

Můžete uvést některé konkrétní projekty.

(JL): Těch projektů je celá řada, ale dovolte mi zmínit ty nejznámější. Mezi implementace z poslední doby patří např. OC Fórum Nová Karolína v Ostravě, Office Building City Tower v Praze, OC Galerie Sloneczna v Polsku a v současné době je plánována implementace v rámci SC Quadrio v Praze.

To zní zajímavě, kolik máte v současné době klientů?

(JL): V současné době působíme v rámci České republiky, Polska a Slovenska. IS Revisio je k dispozici ve třech jazykových mutacích, tedy česky, anglicky a polsky. V rámci Informačního systému Revisio je spravováno již více než 3000 objektů, pro více než 800 společností. Další expanzi samozřejmě plánujeme.

Jaké další novinky byste chtěli zmínit?

(MS): Trendem poslední doby jsou 3D/BIM modely objektů. Důkladnou analýzou jsme došli k závěru, že pro jejich využití v rámci správy nemovitostí je potřeba uživatelům zprostředkovat prakticky využitelné informace. Našim vývojářům se podařilo propojit data evidovaná v rámci Informačního systému Revisio s prvky 3D modelu objektu. Nabízíme tak do značné míry unikátní řešení.

Co to v praxi znamená?

(MS): Revisio umožňuje ukládat a zobrazovat bez nutnosti instalace dalšího softwaru 3D/BIM modely objektů ve formátu IFC. 3D model objektu pak obsahuje celou řadu prvků, např. instalované technologie, měřidla apod. Propojením těchto prvků 3D modelu s Informačním systémem Revisio pak uživatel získá v rámci náhledu na 3D model všechny potřebné informace, stav technologie, měřidla, dokumentace apod.

V minulém rozhovoru jste hovořili o plánech vývoje na poli energetického managementu budov. Pokročili jste i v této oblasti?

(JL): Jsem přesvědčen, že ano. Zásadním způsobem jsme rozšířili možnosti online evidence spotřeb médií a jejich následného analytického využití. Revisio pak nabízí automatické kalkulace a srovnání energetické náročnosti budov v rámci portfolia, včetně exportů dat, jako podkladů pro přeúčtování spotřeb médií.

Jaké máte další plány v rámci vývoje aplikace?

(MS): Je několik oblastí, kde vidíme potenciál dalšího vývoje. Je to nepochybně rozšíření možností mobilní aplikace. Dále pak např. kalkulace uhlíkové stopy budov v rámci energetického managementu, vyúčtování provozních nákladů apod.

TEXT Red. FOTO Archiv SkyCom online, s.r.o.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *