Jak funguje údržba zařízení na základě skutečnosti?

i správě zařízení lze dosáhnout nejen rychlejšího vyřešení servisního požadavku, ale i významného snížení servisních nákladů. Stačí jen chytře propojit systém údržby a správu revizí s Internetem věcí.

Řízená údržba

Přehled stavu revizí zařízení a jejich plán, historie oprav a údržby, řízení plánovaných i ad-hoc úkonů údržby dle definovaných procesů. Současně také mobilní aplikace pro pracovníky údržby, zjednodušující jejich řízení i zpětné vykazovaní provedených činností. To jsou vlastnosti moderního nástroje pro revize a řízení údržby. Důležitým aspektem tohoto přístupu je také neustálý přehled o stavu údržby, aktivitách konkrétních pracovníků či nákladech na údržbu jednotlivých zařízení, včetně analýzy jejich poruchovosti.

Skutečný stav věcí

Moderní technologie na bázi Internetu věcí (IoT) a neinvazivních senzorů podstatně zjednodušily získávání dat o stavu prostředí, zařízení či energií. Můžete tak mít přehled o teplotách, vibracích, vyrobených kusech, spotřebované energii či třeba nestandardních zvukových projevech provozního či výrobního zařízení. Na základě těchto dat je pak možné optimalizovat nastavení zařízení pro efektivnější provoz. Automatická detekce nestandardního chování může včas odhalit blížící se, či již nastalý problém a zajistit odpovídající reakci. Například aktivovat proces údržby.

Spolu efektivněji

Řídit údržbu můžeme standardně buď na základě na základě plánu údržby, nebo formou reakce na například telefonicky nahlášenou poruchu. Oba tyto přístupy mají jedno společné – nejsou časově efektivní. Buď reagujeme se zpožděním, nebo zbytečně brzy. Pokud však propojíme systém údržby se systémem sledující aktuální stav zařízení, dokážeme okamžitě a bez zdržení reagovat na změnu situace. Stejně tak upravit interval pravidelné údržby dle reálného provozu a využití zařízení. Díky moderním nástrojům tyto systémy dokáží analyzovat řadu dat z různých senzorů. Díky tomu se identifikuje akutní problém, změna stavu či chování, indikující potřebu kontroly a údržby pro předejití poruchy.

Uvést tento přístup v život nemusí být velký problém. Příkladem může být využití dvou takovýchto řešení z dílny skupiny OKIN. Sběr, analýzu a zobrazení dat z prostředí i zařízení v digitálním dvojčeti a především pak automatickou reakci na definované stavy, přináší řešení SARA.hub od společnosti iotor. Přímé propojení se systémem pro správu revizí a procesní řízení údržby INSPECTO pak zajistí, že detekované (i jen potenciální) závady budou řešeny dle odpovídajícího procesu s odpovídajícím personálním i časovým zajištěním.

Reálné přínosy

Propojení systémů na sběr a analýzu živých dat o chování zařízení se systémem řízení revizí a údržby zkracuje reakční dobu na případné problémy. Těm díky algoritmům a postupům prediktivní údržby dokáže navíc z velké části předcházet. Zvyšuje se tak dostupnost i výrobní efektivita zařízení. Předchází se neplánovaným odstávkám a především se snižují časové i materiální náklady na opravy a údržbu.

 

TEXT Red FOTO schéma SD+SARA ze SARA.hubu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *