Svařování může zkomplikovat a zpomalit rekonstrukci budov

Svařování patří mezi nejběžnější způsoby spojování potrubních rozvodů. V dnešní době se ale jedná o neefektivní, časově náročnou a současně rizikovou metodu. Pokrokovou náhradou svařovaných, ale i závitových nebo drážkových spojů představuje technologie lisování.  Tato technologie je stále žádanějším způsobem spojování ve všech moderních instalacích, od špičkových obytných prostor, přes hotely a zdravotnická zařízení, až po světově proslulé historické budovy.

Svařování a řezání závitových spojů je časově náročné a může s sebou nést řadu problémů. Mezinárodní agentura pro výzkum nádorových onemocnění (International Agency for Research on Cancer – IARC) předložila důkazy, že zplodiny vznikající při svařování kovů mohou způsobovat rakovinu plic a mohou mít souvislost i s rakovinou ledvin. Samotné zplodiny vznikající při svařování se proto nově považují za karcinogenní. To vedlo k okamžité aktualizaci pokynů BOZP a požadavkům na větší ochranu lidí, jejichž součástí práce je právě svařování.

Nově musí zaměstnavatel zajistit uplatnění vhodných technických postupů. Je nutné lokální odsávání a pokud není odsávání dostatečné, musí zajistit řádné dýchací ochranné pomůcky. Zaměstnanci musí dále projít odborným školením pro řádné používání lokálního odsávání a dýchacích ochranných pomůcek. Pro podniky to znamená povinné používání mobilního odsávání během instalace. To může přinášet velké potíže v místech s omezeným prostorem nebo obtížným přístupem. Zplodiny musí být odvětrávány mimo obvodový plášť budovy. V takových situacích je nezbytné použít dýchací ochranné pomůcky vyššího stupně pro všechny přítomné osoby.

Efektivní eliminace rizika

Odstranění těchto rizik v důsledku znamená, že odpadnou rovněž náklady na doplňkové bezpečnostní vybavení, jeho časově náročné sestavování a kontrolu ze strany investora. Toho lze jednoduše dosáhnout změnou metody instalace. Vhodnou alternativu svařovaných a šroubovaných potrubních spojů představují lisovací spojovací systémy, použitelné u potrubí s průměrem až do DN 100. K lisování není při instalaci potřeba tepelný zdroj ani použití olejů či chemických látek. Trubky je potřeba pouze nařezat na potřebné rozměry, začistit řezné plochy a po nasunutí lisovacích tvarovek spoj slisovat. Tímto způsobem se eliminuje nejen nebezpečí zahřívání, vdechování zplodin a chemických látek. Snižuje se zároveň riziko požáru nebo neúmyslného poškození.

Rychlá instalace

Tato instalace je také ve srovnání se svařováním i se šroubováním trubek rychlejší. V testu, který provedla britská organizace BSRIA na trubkách různých rozměrů a metodách jejich spojení, bylo nejrychleji nainstalované potrubí pomocí lisovací techniky za studena od společnosti Viega. Ve srovnání se svařováním bylo dosaženo 78% časové úspory.

Lisovací spojky Viega jsou vhodné pro rozvody pitné vody, chlazení plynu, rozvodů topení nebo rekuperace a nabízejí kompletní řadu materiálů od oceli a nerezu až po měď s červeným nebo křemíkovým bronzem.

www.viega.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *