SSI Group slaví již 30let!

Rozhovor s Janem Vodrážkou, majitelem společnosti SSI Group a jeho otcem, zakladatelem JUDr. Václavem Vodrážkou

Václav Vodrážka možná nečekal, že první pracovní schůzka v hotelu Diplomat přinese prvního klienta, který odstartuje úspěšný příběh a položí základní kámen k vybudování firmy s miliardovým obratem ročně. To se povedlo nadmíru, vedle ostrahy nyní SSI Group poskytuje komplexní služby v oblasti IFM a v České republice a na Slovenku zaměstnává více než 2 500 lidí. Václav Vodrážka mezitím předal otěže této stále rodinné firmy svému synovi Janu Vodrážkovi, ale i tak se dále podílí na strategických rozhodnutích a pro vedení společnosti funguje především v roli mentora. A mimochodem, v hotelu Diplomat působí SSI Group dodnes.

 

První otázka asi nebude překvapivá, jak vznikl první impuls pro založení firmy?

VV: Byla to do jisté míry náhoda. Někdy v polovině 90. roku mne oslovil jeden můj známý z tenisu, který akorát otevíral hotel a kasino v Plzni s žádostí o pomoc při zajištění bezpečnosti provozu jak hotelu, tak kasina. Žádosti jsem vyhověl a oba dva jsme byli s výsledkem spokojeni. Uvědomil jsem si díky tomu možnosti, které tato problematika nabízí, a tak v listopadu toho roku byla naše firma založena.

JV: V té době mi bylo 16 let a pamatuju si, jak jsem sledoval tátu, který den za dnem tvořil něco nového. Od rána do večera byl v práci. Neměl to vůbec lehké.

Takže hotely patřily mezi vaše první klienty?

VV: Ano, v počátku to byly zejména hotelové provozy a kasina. Jednalo se například o pražské hotely Diplomat, Internacional, IHC, Pupp v Karlových Varech a další.

U SSI Group opravdu platí, že jste rodinná firma?

VV: Když jsem firmu zakládal, tak jsem samozřejmě netušil, jestli bude úspěšná a uživí mě i rodinu. Postupem času se ukázalo, že jdeme po správné cestě a jak synové dorostli, vstoupili do chodu firmy také.  

JV: V naší firmě kromě táty působí nebo působili můj děda, strýc, teta, bratr, bratranec. V neposlední řadě je to pak spousta lidí, kteří jsou ve firmě 15, 20 nebo dokonce 25 let a působí přímo ve vedení nebo v provozu.

Když jste jako rodina v soukromí i v práci, není to trochu moc?

JV: Určitě ne, a to právě díky tomu, že jsme rodina. Dobře se známe a nemusíme dělat poradu pro poradu, tak nám to velmi dobře klape a funguje. Je skvělé, že se o věcech můžeme bavit kdykoliv a nemusíme se dívat, jestli je večer, ráno nebo víkend.

Co obnáší být rodinnou firmou?

JV: Je to podobné, jako když se vám narodí děti. Zodpovědnost, starost, přemýšlení o budoucnosti, láska … to všechno dohromady je rodina. A stejné je to i ve firmě, jen ve větším pojetí – radost, starost, zodpovědnost. Ale radost je rozhodně na prvním místě. Řešíme společně nemoci, Vánoce, narozeniny apod. To je pro mě rodinná firma, ať už jde o „pokrevní“ členy rodiny nebo kolegy, se kterými spolupracujeme a táhneme za jeden provaz už spoustu let.

VV: Souhlasím s Honzou a pro mě to má ještě jeden důležitý aspekt a to je pokračování tradice rodinné firmy. Já jsem firmu založil, předal ji synovi a v budoucnu budu moc rád, když se součástí firmy stanou i má vnoučata. Už dnes například můj vnuk, kterému je sice pouze 11 let, říká, že chce dělat to, co děda a táta.

Jaké firemní hodnoty jsou pro vás nejdůležitější?

JV: Jednoznačně důvěra. Pod tu spadá všechno to podstatné. Vzájemná důvěra mezi námi ve firmě a důvěra klientů v nás.

VV: Nelze jednoduše určit tu nejdůležitější, je to celý soubor hodnot, který vás dovede k tomu, že jste úspěšní, když už bych měl označit jednu, tak je to spolehlivost, jak vůči klientům, tak vůči zaměstnancům, kteří vědí nebo mají jistotu, že se na firmu mohou ve všem spolehnout.

Vaše začátky jsou spojené zejména s činnostmi bezpečnostní agentury. Ostraha nemá vždy nejlepší image u veřejnosti, že?

JV: Je to tak, zabýváme se poskytováním bezpečnostních služeb bezmála třicet let. Za tu dobu jsme urazili velký kus cesty. SSI Group je vlastně nejstarší fungující ryze českou bezpečnostní agenturou v ČR. Bezpečnostní služby už dlouho nejsou pouze o „ostraze“, je to celý komplex činností, bez kterých by služba nemohla být kvalitně poskytována. Preventivně bezpečnostní opatření za využití moderních technologií využívající prvky umělé inteligence jsou v současné době trendy, kterými se bezpečnost ubírá.

Práce ostrahy ale není vždy úplně doceňovaná, že?

VV: Přiznám se, že tento obecně zastávaný názor mě velice mrzí a dlouhá léta se nám jej nedaří u veřejnosti změnit. Přitom všichni naši zaměstnanci denně pečují o bezpečnost tisíců našich spoluobčanů. Denně dostáváme z provozního útvaru informace o napadení našich zaměstnanců při ostraze majetku našich zákazníků. Nejsou výjimkou útoky železnými tyčemi, obrannými spreji, či dokonce noži. Agresivita lidí bohužel každým rokem roste a práce našich kolegů je více a více náročnější.

Co vás přimělo rozšířit služby?

VV: Jak jsme se postupně seznamovali s hotelovým provozem, začali jsme objevovat nové možnosti pro další služby, které bychom mohli poskytovat. Zároveň, abychom mohli růst a uspokojit potřeby stávajících a nových klientů, začali jsme služby postupně rozšiřovat.

JV:  Vedle ostrahy jsme se pustili do služeb údržby, facility managementu, úklidu a údržby zeleně, služeb týkajících se BOZP, poradenství v rámci řízení budov nebo například správy pohledávek.

Byla a je to celá řada impulzů, které nás vedou k rozšiřování našeho portfolia. Ten hlavní je, že chceme být ve všem nejlepší. Facility management, správa a provoz nemovitostí skýtá celou škálu různých činností a služeb, které postupně realizujeme takzvaně inhouse. Dnes patříme opravdu mezi jednu z mála společností na trhu, která pokrývá nejvíc těchto služeb vlastními silami.

Ale ani to nebyl konečný výčet služeb, že?

JV: Ano, před dvěma roky jsme náš záběr rozšířili o segment energetiky, kde se věnujeme zejména dlouhodobému řízení a provozování energetických zařízení budov. Tento krok byl logickým vyústěním požadavků klientů na sofistikovanější servis a synergické efekty.

VV: Já se dnes hlavně soustředím na to, abychom správně fungovali směrem ke stávajícím partnerům. Tohle je už hlavně Honzova parketa.

Z jakých oblastí/oborů jsou tedy vaši klienti?

JV: V zásadě jsou to všechny typy nemovitostí bez ohledu na to, k čemu budova slouží. Jedná se zejména o vlastníky nebo správce budov. Staráme se o obchodní centra, retailové řetězce, hotely, administrativní budovy, výrobní a logistické areály, bytové areály, SVJ…

VV:  Z ostrahy hotelů jsme služby ostrahy rozšířili na kancelářské budovy, průmyslové areály, logistické parky, nákupní centra či události typu Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Jak jsme již zmínili, před dvěma lety se SSI Group rozšířilo o energetickou divizi SSI Energy. Co vás k tomu vedlo?

JV: Chceme našim zákazníkům poskytnout komplexní portfolio služeb IFM v rámci nabídky jedné společnosti. Služby spojené s energetikou jsou nedílnou součástí služeb týkajících se technické správy a údržby budov. Rozhodnutí vybudovat samostatnou produktovou řadu v rámci naší skupiny vyplývá zejména z významné poptávky stávajících i nových zákazníků optimalizovat výši nákladů spojenou s údržbou a provozem budov.

Vytvořili jste také novou pozici generálního ředitele SSI Energy a jmenovali do ní Leoše Aldorfa? Co bude jeho úkolem?

JV: Je tomu tak. Přesně jak jsem již několikrát zmínil, je to náš přirozený a postupný rozvoj. Se SSI Energy jsme se dostali do takové velikosti, kdy vznikla potřeba získat do týmu někoho jako je Leoš. Mám opravdu velkou radost, že jsme se s Leošem domluvili. Má obrovské zkušenosti, ze kterých chceme čerpat. Jeho úkolem je všechny naše energetické aktivity a činnosti zkonsolidovat a vést je směrem, který náš klient potřebuje. Neméně důležitá je i jeho role v propojení naší energetické části s částí facility managementu, kde si slibujeme vytvoření nemalých synergií a provozních úspor pro klienta. 

Covid-19 zasáhl neoddiskutovatelně celou společnost. Jaké vidíte dopady na IFM?

VV: Dopady Covid-19 na IFM jsou prakticky stejné, jako jsou dopady na všechna odvětví naší ekonomiky. My poskytujeme primárně služby, a tak jsme velmi závislí na tom, jak na tom budou naši klienti a jaké naše služby budou potřebovat a využívat.

JV: Souhlasím s tátou a zároveň v tom vidím obrovskou příležitost právě pro IFM obor. Od začátku vypuknutí epidemie jsme přemýšleli o tom, jak svým klientům můžeme pomoci. Zejména při optimalizaci jejich nákladů a služeb, myslím tím mnohem větší zapojení technologií a využití synergických služeb atd. Možná to zní jednoduše, ale v praxi to znamená, že musíme umět navrhnout takové komplexní řešení, které přinese úspory, zautomatizuje a zjednoduší procesy a zachová kvalitu poskytovaných služeb.

Změní se nějak struktura vašich služeb?

JV: Spíše, než o změně struktury bych hovořil o určité evoluci, již několik let se zaměřujeme na to, abychom našim zákazníkům byli schopni nabídnout skutečně ucelený komplex služeb týkajících se správy a údržby nemovitostí. Chceme, aby nás naši zákazníci vnímali jako multioborovou společnost, která spravuje jejich hodnoty v tom nejširším slova smyslu, ať už se jedná o hodnoty související s bezpečností, či správou nemovitostí, ve kterých trávíme svůj volný anebo pracovní čas, energetikou a dalšími.

Jsou podle vás nějaké segmenty, ve kterých díky covid-19 budou muset výrazně změnit fungování s přesahem na IFM?

JV: Podle mého názoru je příliš brzy sledovat v tomto směru nějakou změnu trendu v oblasti IFM, jednotlivé společnosti reagují na aktuální situaci a přizpůsobují se požadavkům zákazníků, zejména s ohledem na vládní nařízení. Teprve po skončení Covid krize budeme moct asi zhodnotit, zda se potvrdí některé trendy, které jsme mohli sledovat již před jejím započetím. V tomto směru lze očekávat asi největší změny v segmentu bezpečnostních služeb. Dlouhodobý trend v částečném nahrazení lidské pracovní síly technologickým řešením bude zřejmě i nadále pokračovat. Uvidíme, jak se situace na trhu změní i s ohledem na dlouhodobě připravovaný Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti.  U ostatních segmentů lze očekávat větší rozvoj s nástupem technologických řešení v oblasti IOT a 5G sítí. To se domníváme, že přinese zejména v oboru technické správy a údržby, ale i úklidových služeb a energetiky skutečnou revoluci.

Má covid-19 dopad i na BOZP? Očekáváte zpřísnění předpisů v zákonné rovině? Sledujete zpřísnění předpisů či další typy chování u některých vašich klientů?

JV: Určitě ano, zejména s ohledem na celkovou situaci, ve které se nyní všichni nacházíme. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nejen našich kolegů, ale i zaměstnanců našich zákazníků je pro nás prioritní. Myslím, že dříve často opomíjená problematika BOZP je dnes často i klíčovou otázkou kontinuity mnoha podnikatelských aktivit. Nemyslím si, že se bude jednat o trvalé zpřísnění zákonných předpisů, i když jak jsem již uvedl, toto budeme moci hodnotit až po skončení této krizové situace.

Změní tato situace nějak výrazně chod komerčních nemovitostí? Případně jakých a proč?

JV: Myslím, že by určitě mohla. Máme takovou firemní filozofii – o každý objekt se chceme starat tak, jako by byl náš vlastní. To v praxi znamená, že chci poskytovat klientovi tu nejlepší službu a servis za nejlepších možných podmínek. Dnešní covidová a věřím, že za pár měsíců i po-covidová situace přímo nahrává změnám a inovacím za využití všech moderních technologií a synergie služeb.

A to vše jsme schopni už dnes rychle nasazovat a obratem používat. Naše dnešní reálné zkušenosti ukazují, že jsme schopni generovat nemalé úspory na provozních nákladech a co je ještě zajímavější, tyto úspory nestojí vlastníka či provozovatele budovy téměř žádné prostředky.

Hovoří se o trendu zmenšování ploch firem, protože část zaměstnanců bude možná i po covidu pracovat na home office? Jaký je váš názor? Jaké další dopady a trendy předpokládáte?

JV: Možná se budu již opakovat, ale skutečně bych nechtěl na základě několika měsíční bezprecedentní situace odhadovat, jaké budou trendy a dopady v oblasti pronájmu kancelářských prostor. Práce z domova, mimo kancelář má určitě svoje výhody, ale také i nesporné nevýhody. Pokud mohu hodnotit s ohledem na provoz naší společnosti, tak my jsme samozřejmě také přizpůsobili provoz nejen naší centrály, snažíme se maximálně pracovat mimo kancelář, využíváme videokonference více než kdy jindy, nicméně ta osobní sociální interakce prostě časem začne chybět.  Pokud mohu odhadovat, tak jsme si určitě zvykli daleko více využívat princip práce mimo kancelář, s ohledem na určité výhody si myslím, že se z toho může stát i budoucí trend, otázkou je, do jaké míry.

 

Jak se firmě daří? Co expanze?

JV: Naše firma konstantně roste, v roce 2019 dosáhla obratu 1,112 miliardy Kč. 192 milionů Kč připadá na Slovensko a 930 milionů Kč na Českou republiku. Naším novým teritoriem je Maďarsko, kde jsme v minulých letech sondovali trh a letos se rozhodli zde začít rozvíjet služby naplno. Vedle nových lokalit působnosti se ale také musíme neustále věnovat vylepšování našich služeb na již zavedených trzích.

VV: Expanze je hezká věc, je dobře se dívat dopředu, ale nesmíte zapomínat na to, aby firma fungovala správně ve stávajících službách a objektech. To je pro mě priorita.

Co plánujete na dalších 30 let?

JV: Budeme pokračovat v tom, co jsme začali. Chceme rozvíjet náš obor, tak aby se stal nepostradatelnou součástí správy a provozu nemovitostí. Máme už dnes připravenou celou řadu vlastních inovativních řešení, které určí směr v našem oboru. Naším cílem je se stát opravdovým komplexním partnerem bez kompromisů. Samozřejmě, v plánu je i další postupná expanze do okolních zemí v rámci Evropy.

VV: V mém věku je velmi smělé plánovat v takovém horizontu, vzhledem k tomu, že jsem neplánoval ani tuhle první třicítku a vyšlo to nad očekávání, tak v tom budu pokračovat. Pro mě jsou důležitější blízké cíle než vzdálené horizonty.

TEXT Tereza Franková

FOTO  Archiv SSI Group

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *