Komunikace jako jeden z klíčových benefitů

Na téma zaměstnaneckých benefitů a také o důležitosti sdílení informací jsme si povídali s Monikou Doubravovou, vedoucí personálního
oddělení OKIN FACILITY.

Když v dnešní době zazní BENEFITY v souvislosti se zaměstnáním, co si pod tímto slovem většina lidí nejčastěji představí?
Za mého, již téměř 15letého, působení v HR vnímám v této oblasti výraznou změnu. Dříve se nás uchazeči o práci ptali na klasické benefity jakými jsou například stravenky, počet dní dovolené a různé příspěvky. Nyní se čím dál tím více setkáváme s dotazy směřujícími na firemní kulturu, organizaci pracovního času, pracovní pomůcky a v neposlední řadě i na vztahy na pracovišti. Dle průzkumu největšího pracovního portálu v ČR je nejvyhledávanějším slovem uchazečů o práci home office, což také něco značí o směru, kterým se aktuálně zájmy zaměstnanců ubírají.

A jaký je trend v této oblasti v OKIN FACILITY?
V první řadě je velmi důležité dávát lidem informace. Snažíme se být otevření již k uchazečům o práci. Do inzerce vkládáme jasné a hlavně pravdivé informace o nabízené pozici. V souvislosti s aktuální poptávkou jsme se rozhodli jít trendu maximální informovanosti naproti ještě více. Před tím, než se kandidát rozhodne reagovat na zveřejněnou pozici, může nahlédnout „pod pokličku“ dění v naší společnosti. Nově jsme totiž spustili specializované internetové stránky s názvem Poznej OKIN FACILITY, na kterých budeme průběžně uveřejňovat rozhovory s našimi zaměstnanci na různých pozicích a napříč organizační strukturou. Návštěvníci stránek se tedy budou moci dozvědět, jaká je práce elektrikáře v OKIN FACILITY, jak se k nám dostala naše účetní a co ji na práci nejvíc baví, proč se do OKINu vrátil náš technický ředitel a spoustu dalších zajímavých příběhů. A to není zdaleka všechno. Potenciální zájemci o práci u nás (ale samozřejmě nejen oni) zde mohou také zjistit, jaké nabízíme svým zaměstnancům možnosti profesní seberealizace, rozvoje a kariérního růstu. Na stránce Poznej OKIN FACILITY budeme dále uveřejňovat zajímavosti z našich zakázek, informace o tom, kde všude působíme, kolik máme zaměstnanců, takže každý návštěvník bude moci navnímat naši firemní kulturu a mimo jiné zjistí například to, proč jsme technologicky orientovaná firma. Na základě těchto získaných informací se kandidát bude moci již na úplném začátku rozhodnout, zda je práce v OKINu přesně to, co hledá. Nám zase tento nástroj pomůže „jít naproti“ takovým typům budoucích kolegům, které bychom v OKIN FACILITY viděli nejraději. K tomu, aby si zaměstnavatel udržel zájem vybraných uchazečů a z nich se pak navíc stali spokojení zaměstnanci, vede dlouhá cesta. Jedním z důležitých ukazatelů toho, jaká jsme firma je, že na českém trhu působíme již 27 let. Hodnoty, které v OKIN FACILITY ctíme, jsou otevřenost a zodpovědnost. Nejsou to jen fráze, tyto hodnoty se prolínají celým pracovním životem zaměstnance. Samozřejmostí je, že zaměstnanci mají
každý měsíc včas výplatu na účtu. Divili byste se, ale ani toto není v dnešní době samozřejmostí. Zejména v našem oboru. Našim zaměstnancům věříme také v oblasti časové flexibility a za to očekáváme zodpovědnost a dodané výsledky. K dobré „work-life balance“ přispívá také možnost pružného home office, ke kterému jsme přistoupili ještě dříve, než k tomu ostatní donutila situace kolem onemocnění covid-19. Díky digitalizaci a našim interním systémům jsou možnosti při práci z domova na velmi vysoké úrovni. Dalším nástrojem pro budování kvalitní firemní kultury je komunikace. Vzhledem k tomu, že OKIN FACILITY působí jak v rámci celé České republiky, tak i v zahraničí, je komunikace napříč pracovišti a dceřinkami velmi důležitá. Běžnou praxí jsou pravidelné meetingy a cally, které slouží ke
sdílení informací, zkušeností, plánování a zadávání úkolů. Jednou za rok probíhá již tradiční velké setkání v podobě teambuildingu, který nabízí možnost neformálního setkání kolegů nejen z různých zakázek včetně zahraničí, ale také z různých spolupracujících oddělení. Letos jsme jej sice museli z důvodu koronakrize zrušit, ale doufáme, že se k této aktivitě v příštím roce opět vrátíme. Pro naše technicky
zaměřené kolegy pořádáme několikrát ročně interní technické konference, kde probíráme aktuální trendy v oblasti facility managementu. Na naší centrále probíhají také různé akce pro zaměstnance, ať už jde o Mikulášské nadílky, tvořivé dílny, dny zdravého stravování apod.
Jako další motivační pobídku můžeme zmínit zaměstnanecké výhody a slevy, které domlouváme s našimi výhradními dodavateli.

Když mluvíte o digitalizaci a technologiích, co to znamená pro zaměstnance konkrétně ve vaší společnosti?
Digitalizace přináší zefektivnění a zlepšování procesů. Pomáhá snižovat náklady, naopak zvyšuje efektivitu a přispívá také ke klientské spokojenosti. Proto bereme proces digitalizace v OKIN FACILITY velmi vážně. Téměř všichni zaměstnanci denně využívají technologie, které
jsme si vyvinuli takříkajíc na míru. Je to například náš interní Service Desk, prostřednictvím kterého zadáváme a následně i řešíme veškeré požadavky jak klientů, tak interních zaměstnanců. Vše je přehledné, dohledatelné a měřitelné. Dalším takovým nástrojem je DRIVE!. Tato mobilní aplikace efektivně řídí činnosti naší technické údržby a správy. Kolegové mají požadavky k výkonu práce na jednom místě, kde si je mohou plánovat na základě prioritizace, volných kapacit a především potřeb klienta. Samozřejmě vše probíhá online.

TEXT Martin Machala FOTO Archiv OKIN FACILITY

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *