Je čas hledat prostor pro úspory ve spotřebě energií a vody

První vlna, druhá vlna, hledáme, kde všude snížit náklady, abychom přežili dobu covidovou.
Některé vaše objekty zdánlivě spí, avšak řada technologií musí fungovat i v době, kdy je všechno zavřeno. Neustále dochází ke spotřebě elektřiny, plynu, fungují dodávky tepla a vody.

Ruku na srdce – máte tyto procesy pod kontrolou?
I vám se může klidně stát, že byť máte hodně omezený provoz nebo máte zavřeno, na konci měsíce zaplatíte za energie a vodu téměř stejnou sumu jako za běžného provozu.

Např. voda – z praxe víme o mnoha případech, kdy objety byly zavřené a bez provozu a došlo k masivnímu úniku, který byl zjištěn v lepším případě po několika hodinách, v horších případech po několika dnech. Nejen že zákazník musel zaplatit za vodné (stočné se dá v některých případech „ukecat“), ale dále musel vynaložit nemalé prostředky na likvidaci škod.

Teplo je většinou největší náklad za provoz objektu, a opět tu máme příklady z praxe, kdy odstavené budovy jsou vytápěné na běžné provozní teploty. Je to naprosto zbytečný náklad v podobě desetitisíců korun, které si mohl provozovatel ušetřit. Příčinou je skutečnost, MaR „neví“, že je „covid“, prostě jede podle nastaveného režimu běžného provozu objetu. Obsluhy těchto systémů si buď nastalou situaci neuvědomí vůbec,
nebo relativně pozdě. Anebo žádné obsluhy nemáte, protože přece vše řeší automatika.

S elektřinou to je obdobné, některé systémy se zapínají podle dávno nastavených algoritmů a neví, že se něco podstatného v provozním režimu změnilo. Velmi často nastává situace, kdy provozovatelé objektu jen bezradně přihlížejí, a shánějí někoho, kdo tomu rozumí, aby mohl systémy přenastavit nebo i vypnout.

Společným jmenovatelem výše uvedených případů jsou vaše peníze, které jste mohli ušetřit. Čistě prakticky vybavené objekty on-line monitoringem elektřiny, plynu, tepla a/nebo vody svým majitelům či provozovatelům včas řeknou „něco udělej“. Systém CEM Business s komplexním alarmovým systémem nad všemi měřidly, teploměry, vlhkoměry, dveřními kontakty, záplavovými čidly dokáže včas varovat a upozornit na problém, který ohrožuje váš objekt. Včas zjistíte havárie vody, protékající WC, už první noc po zavření objektu zjistíte místa úniků. Kontrolním měřením teplot v objektu rychle zjistíte, že prostory zbytečně vytápíte, že vaše MaR sice reguluje, ale vy potřebujete nastavit všude útlum a ušetřit desetitisíce korun, které nemusíte zaplatit dodavatelům elektřiny, tepla či plynu. Spotřebu elektřiny snížíte vypnutím či omezením provozu IT systémů, zjistíte, kdy a jak se ve vašem objektu zapínají nebo vypínají technologické celky.

V konečném součtu můžete ušetřit desetisíce korun. On-line měření společně s webovou a mobilní aplikací lze instalovat do každého objektu za ceny s návratností na úsporách energií většinou maximálně do dvou let. Instalaci lze obvykle provést bez zásahu do infrastruktury
v objektu, protože jsou využívány IoT radiové technologie. Vše probíhá rychle bez narušení provozu. Pokud máte objekt vybaven sběrnicovým systémem, je instalace systému opravdu rychlou záležitostí včetně konfigurace systému.
V současné době velká řada obchodních center a logistických parků tento systém využívá. Nejstarší instalace fungují přes 7 let, aplikace se stále zdokonaluje a přináší klientům další přidané hodnoty jako je rozúčtování energií a vody, kompletní podporu pro lokální distribuční sítě, pasportizaci ploch a objektů a podporu pro facility management.

 

TEXT Alice Nemčok, Softlink s.r.o. FOTO Archiv Softlink

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *