ČEZ ICT Services, a. s. se rozhodl pro pořízení profesionálního CAFM systému

Záměrem bylo pokrytí a poskytování všech facility procesů a služeb interním klientům v rámci celé Skupiny ČEZ. Cílem pořízení byla náhrada stávajících řešení, která nejsou primárně určena pro řízení správy nemovitostí a souvisejících procesů a neposkytují tak komplexní podporu pro klíčové činnosti facility managementu a umožňují pouze omezeným způsobem pracovat s daty, ale nesjednocují databáze a pracovní postupy. Vzhledem k širokému rozsahu poptávaného řešení (na jedné straně datová agenda spojená s interními FM procesy a na straně druhé plnohodnotná vizualizace výkresových dat ve formě BIM a 3D) byla nakonec jako nejvhodnější možná vybrána společná nabídka společností Alstanet a CAD Studio s projektem CAFM twiGIS AFM, který je postaven na synergii procesně a graficky orientovaných částí komplexního CAFM řešení. Výstupem projektu je v souladu s očekáváními komplexní CAFM systém. Došlo k vytvoření detailní a očištěné datové základny a následné implementaci nástroje pro kontrolu a řízení procesů, workflow a notifikací. Data a nástroje jsou bez omezení přístupná všem, kteří je potřebují.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *