Stavební stroje jsou během svého provozu vystavovány extrémně náročným podmínkám a velkému množství nečistot. Pro zachování jejich funkce a hodnoty, je důležité dbát nejen na jejich pravidelný servis, ale také na důkladné čištění, bez kterého by ani nebylo možné samotnou údržbu a opravy vykonávat. Pravidelné a důkladné čištění stavebních strojů je neméně důležité také z bezpečnostního hlediska, pro zajištění ochrany zaměstnanců a bezpečnosti na pracovišti.

Čištění stavebních strojů probíhá hned několika různými metodami, které jsou dány specifickými potřebami.  Patří sem vysokotlaké čištění studenou či horkou vodou, čištění ultra-vysokotlakými technologiemi, suchým ledem, či vhodnými čisticími prostředky. Jaké metody se používají v konkrétních případech?

Na staveništi: Vysokotlaké čištění studenou vodou

Ať už se jedná o jeřáby, buldozery nebo bagry, všechny tyto stavební stroje musí odolávat velkému náporu nečistot a stejně tak i požadavkům na výkon. K zajištění správného fungování je nezbytné provádět průběžné čištění přímo na staveništi.

„Zde se využívá čištění pomocí vysokotlakého čištění zpravidla horkou vodou, které má tu výhodu, že lze údržbu provádět rychle, efektivně a bez čisticích prostředků. Tímto způsobem se odstraňují nečistoty z řetězů, lopat nebo kol. Pro čištění robustních konstrukcí, které je třeba čistit z více stran, jsou na trhu k dispozici vysokotlaké čističe se speciálním rámem, za který se zvedají pomocí jeřábového háku, aby se dopravily na potřebné místo, kde se nečistoty odstraní,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Při výběru čisticího stroje by měl být brán ohled na to, aby kromě dostatečného tlaku nabízel průtok alespoň 1000 l / min. Pouze s velkým objemem vody lze totiž dosáhnout požadované rychlosti proplachování, které odplaví velké množství nečistot. Kromě toho je třeba rozhodnout, zda je vhodnější model s elektrickým pohonem nebo verze s naftovým či benzinovým motorem. Přívod vody může být v závislosti na místních podmínkách zajištěn buď prostřednictvím připojení z vodovodního řadu nebo z vodní nádrže. Aby se dosáhlo požadované účinnosti čištění, jsou jako příslušenství dodávány různé typy trysek.

Ploché trysky jsou určeny ke spláchnutí hrubých čerstvých nečistot z povrchů, které bývají například na lopatách nebo přívěsech. Pokud musí být z malého povrchu odstraněna zaschlá či zatvrdlá nečistota, je vhodnější použít trysku s bodovým paprskem. Rotační trysky pak kombinují obě funkce: bodový paprsek, který vystupuje z trysky rotuje, a tak působí maximální silou na větší ploše. Tato technologie čištění se často používá k čištění pevně ulpívajících nečistot na površích odolávajících vysokému tlaku.

Karcher – vysokotlaké čištění stavebního stroje

Ve firmě: Vysokotlaké vodní čističe a čisticí prostředky

Pokud se stavební stroje vracejí po pracovní fázi do firmy nebo do nájemní flotily, je nutné provést důkladné čištění, aby bylo možné provést údržbu či nezbytné opravy. Obvykle jsou pro mycí prostory vhodná stacionární zařízení, která jsou vybavena vysokotlakými čisticími systémy s využitím horké vody.

„Ve srovnání s vysokotlakými čističi na studenou vodu, lze dosáhnout lepších výsledků rychleji. Pokud se jedná o mastnou nečistotu, lze k posílení účinku použít čisticí prostředek. Zde je důležité zajistit, aby byl použit čisticí prostředek šetrný k separátoru. Teprve potom je možné, aby odlučovač oleje plnil svůj úkol efektivně a aby bylo zajištěno čištění vody dle předpisů,“ doplňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Pro citlivé komponenty a vysoce výkonné stroje: Suchý led

Stavební stroje jsou obecně konstruovány pro své konkrétní použití, v každém případě se však jedná o robustní konstrukce, které je možné čistit pomocí vysokotlakého čističe bez jakýchkoliv problémů. Pokud se však jedná o vysoce výkonné stroje s malými součástmi, elektronickými obvody nebo citlivými hydraulickými systémy, doporučuje se jako vhodnější řešení čištění suchým ledem, který proniká i do těch nejmenších zákoutí, aniž by bylo nutné odstraňovat komponenty. Tato metoda umožňuje velmi šetrnou a efektivní práci. Částečky suchého ledu o průměru 3 milimetry jsou tryskány na čištěnou plochu pomocí stlačeného vzduchu rychlostí 150 m / s, při teplotě -79 ° C dochází ke zmrazení nečistot, což způsobí jejich zkřehnutí a vlivem takto vznikajícího pnutí dochází k jejich narušení. Pelety ledu bezprostředně po dopadu na čištěný povrch sublimují a přecházejí do plynného skupenství, proto po dokončení čištění nezůstanou na povrchu žádné zbytky špíny.

Karcher – vysokotlaké čištění stavebního stroje

Ochrana zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti: Důležitost čištění kabin

U strojů je důležité nezanedbávat pravidelné čištění kabiny stroje. Pravidelné a důkladné odstraňování malých částic a nečistot pomocí vysavače zabraňuje poškození elektrických, elektronických a hydraulických systémů způsobených prachem, nečistotami a vlhkostí. Zabrání se také tomu, aby zaměstnanci dýchali vzduch, který obsahuje prach, díky čemuž budou méně náchylní k onemocněním dýchacích cest.

„Dalším aspektem, který hraje ústřední roli, je čistota oken. Zhoršená viditelnost zvyšuje riziko nehody a tím poškození stroje. Pokud nejsou okna čistá a je špatná viditelnost, mohou být důsledky velmi závažné. V tomto případě pak hrozí velké škody, a to nejen na zdraví spolupracovníků,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Čištění bednění: Ultra-vysokotlaká technologie

Zvláštní výzvou je čištění bedněných pomocných konstrukcí, které se využívají při výstavbě betonových zdí. Zde je potřeba odstranit suchý beton z kovových rámů, dřeva a plastů. Na citlivější materiály povrchů se používá čištění nízkým tlakem vody a na kovové rámy zase ultra-vysokotlaká řešení od 500 do přibližně 1200 barů. Tato metoda čištění vyžaduje, aby byli zaměstnanci vybaveni nezbytnými osobními ochrannými prostředky. Protože se jedná o velmi fyzicky náročnou práci, vyvíjejí se také částečně automatizovaná řešení. Ve složitých a cenově nákladných systémech se připevní ultra-vysokotlaké kopí k robotu, který se systematicky po bednění pohybuje. Touto metodou však není možné detekovat, zda se v daném místě vyskytují nečistoty či nikoliv.

Co je třeba mít na paměti pro vypouštění odpadních vod

Při čištění stavebních strojů vzniká velké množství znečištěné vody a může se stát, že v průběhu čištění bude také unikat olej, například z hydraulického systému. Vše se pak dostane do odpadní vody, proto musí být při všech pracích zajištěno striktní dodržování místních zákonů o odpadních vodách a předpisů o úpravě vody. U mycích systému pak musí být ve firmách nainstalovány odlučovače oleje.

Více o tématu na www.karcher.cz

Karcher – vysokotlaké čištění stavebního stroje

Výtahy Schindler vede v Česku a na Slovensku Branislav Baláž

Změnu na významné pozici hlásí Schindler CZ, a.s., dceřiná společnost mezinárodního koncernu Schindler, který je předním světovým dodavatelem výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. S účinností od 1. listopadu 2020 se jejím předsedou představenstva a zároveň generálním ředitelem stal Ing. Branislav Baláž. Zodpovědný je za aktivity v České republice i na Slovensku. V obou funkcích nahrazuje […]

Novým generálním ředitelem SECURITAS ČR je Pavel Adamovský

Největší bezpečnostní agentura v České republice SECURITAS ČR dnes oznámila, že jejím novým generálním ředitelem se stává Pavel Adamovský (47). Pavel Adamovský se ujímá vedení SECURITAS ČR po 14 letech působení ve společnosti UPS, kdy byl country managerem poboček pro Česko a Slovensko, Polsko a nakonec Rusko a Bělorusko. V SECURITAS ČR nahrazuje dosavadního CEO Jana […]

Unikátní privátní gymnázium v Moskvě s vlastním divadlem i planetáriem, skla do budovy dodala společnost Guardian Glas

Bertrange, Lucembursko 27. října, 2020 – laboratoře s 3D tiskárnami, divadlo, nahrávací a fotografické studio, robotická laboratoř, planetárium a vlastní plavecký bazén. Svým vybavením se může rovnat špičkovým vysokoškolským kampusům, nicméně se jedná o jednu z nejmodernějších středních škol v Rusku, kterou najdete pod názvem „Choroškola“ v Moskvě. Samotná architektura soukromého gymnázia Choroškola nacházejícího se […]

On-line konference: Maximalizace výkonnosti majetku Nejnovější trendy z oblasti správy a údržby podnikového majetku přináší EAM Virtual Summit společnosti Infor. Bezplatná registrace je již spuštěna! Připojte se 12. listopadu od 11:00 k našemu virtuálnímu setkání, kde se naučíte, jakými způsoby lze maximalizovat výkonnost vašich aktiv a jak zajistit provozní a obchodní kontinuitu splněním nových standardů. Konference je […]

Novým plant managerem kralovického závodu společnosti Elis se stal Petr Křivanec

22. října 2020 – Společnost Elis, mezinárodní lídr v oblasti pronájmu a servisu pracovních oděvů, rohoží a hygienického řešení, ohlašuje personální změnu ve vedení jednoho ze svých tří českých závodů. Petr Křivanec vede Elis v Kralovicích, který se dlouhodobě věnuje segmentu rovného prádla pro hotely, ubytovací zařízení a gastronomii. Plant managerem závodu Elis Textil Servis […]

MŽP radí, kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě

Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění virem COVID-19 připomíná Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravidla pro nákladní s odpady v domácnostech. Zůstávají stejná: pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů. Zájemci se vše dozví z informačního letáku MŽP. Domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s osobami […]