CDE, Field Management a BIM pro efektivní spolupráci – Asite Adoddle

V létě představila společnost Callida nový produkt, který výrazně usnadňuje koordinaci a spolupráci na projektech. Je to Asite Adoddle – cloudová aplikace, která v sobě slučuje CDE a Field Management.

Tento účinný nástroj je nejen uživatelsky přívětivý, ale také je kompletně v češtině, přestože původem je z Velké Británie. Pojďme se blíže seznámit s touto zajímavou aplikací a ukázat si, jaké možnosti nabízí.

Proč právě Asite Adoddle

Na úvod několik základních informací. Britská společnost Asite vznikla v roce 2001 a díky svému modernímu cloudovému nástroji Asite Adoddle nabízí projektovým týmům daleko lepší a přehlednější spolupráci. Asite Adoddle byl úspěšně využíván na projektech po celém světě, např. při výstavbě londýnského metra nebo při rozšiřování letiště v Dubaji. Tento systém v sobě spojuje sdílené datové prostředí (CDE) a nástroj pro koordinaci a řízení stavebních projektů (Field Management). Přináší obrovské úspory času i nákladů a vede k menší chybovost při realizaci stavebních zakázek. Společné datové prostředí poskytuje firmám neomezené místo pro ukládání, spravování a sdílení všech dat v jednom centrálním a bezpečném úložišti. Asite Adoddle zaručuje bezproblémovou a přehlednou spolupráci na projektu – od přípravy přes realizaci až po jeho dokončení a správu.

Komunikace na prvním místě

Každý, kdo se pohybuje ve stavebnictví, ví, že jasná a přesná komunikace je naprosto klíčovým bodem úspěšné realizace a dokončení projektu. Asite Adoddle umožňuje projektovým týmům pracovat rychleji díky jednoduchému sdílení souborů. Odpadá řada překážek, nedorozumění a kolizních situací při komunikaci mezi investorem, generálním dodavatelem, subdodavateli a dalšími konzultanty či společnostmi, které se podílejí na projektu. Snadnou koordinaci všech firem lze zajistit pomocí mobilních zařízení. Nedodělky, změny, vady a další úkoly včetně fotodokumentace lze sdílet s ostatními odkudkoli pomocí mobilu nebo tabletu. Místo zdlouhavého vyhledávání ve stovkách e-mailů jsou všechny informace, složky a komentáře na dosah ruky. Každý hned ví, jakému úkolu a kdy se má věnovat. Navíc složky, formuláře a modely si každý může jednoduše uspořádat tak, jak je zvyklý.

Jedna verze pravdy

Ale Asite Adoddle nenabízí sdílené datové prostředí (CDE) pouze jako úložiště dokumentů. Všichni členové projektového týmu mají k dispozici vždy aktuální verzi, kterou potřebují pro svou práci. Tato „jedna verze pravdy“ zajišťuje, že každý má k dispozici vždy správné informace a přesně ví, jaké jsou na něj vzneseny požadavky nebo úkoly. Asite Adoddle plní také kontrolní funkci a pro úspěšný průběh projektu lze přesně nastavit procesy předávání, schvalování nebo změnového řízení, a tím eliminovat rizika selhání. Po dokončení projektu jsou k dispozici veškerá data, 3D modely, výkresy, faktury včetně historie auditů. Jasně a přehledně strukturované informace jsou rychle dohledatelné, snadno přístupné a kdykoli použitelné pro nejrůznější činnosti spojené s provozem stavby – kalendář údržby, prohlídky, dodatečné stavební úpravy apod. 

BIM friendly

V dnešní době je naprostou nezbytností, aby nové softwary a digitální aplikace bylo možné používat v rámci BIM. Asite Adoddle samozřejmě tuto podmínku splňuje a umožňuje zobrazit či komentovat 2D/3D modely, které jsou přímo propojené s výkresy a dokumenty v rámci CDE. Nabízí tak všem uživatelům základní potřebné funkce (prohlížení, vizualizace, získávání vlastností apod.) pro práci s těmito modely. Díky zásuvným modelům (plug-in) a API rozhraní lze Asite Adoddle pohodlně a snadno integrovat s ostatními systémy. Záleží na každém uživateli, jakým způsobem bude tuto moderní a multifunkční aplikaci používat. Možností využití Asite Adoddle při řízení projektu je celá řada.

www.asite.cz