Fyzická ostraha objektů je stále dominujícím prvkem ve světě bezpečnosti. Troufnu si tvrdit, že tomu tak bude ještě řadu let. Avšak vývoj technologií jde dopředu mílovými kroky a ani naše společnost CENTR GROUP nechce zůstat pozadu. – Jan Chodora, Obchodní ředitel CZ/SK

Jistě je velmi zajímavé se zabývat predikcí vzniku mimořádných událostí na základě vložených a analyzovaných dat, avšak tato technologie je ještě v plenkách. Teprve se ověřují způsoby sběru dat, především těch relevantních. Následně bude potřeba vyřešit problematiku jejich analyzování, protože v reálném čase zpracovat data v objemu GB resp. TB je doposud spíše z oblasti sci-fi, než ze současného světa.

My jsme se rozhodli vydat se cestou technologií, které spatřily světlo světa již před několika lety, ale až nyní se posunuly do úrovně přijatelné pro instalaci ve větším měřítku.

Hovoříme zde nyní především o technologii termokamer, které se v roce 2020 staly velmi dostupným a žádaným zbožím. Tyto kamery začínají nahrazovat tzv. infrazávory a mikrovlnné bariéry, které si žijí vlastním vývojem, ale jejich omezení vychází ze samotné podstaty tohoto zařízení. Pomocí termokamer s inteligentní analýzou obrazu je možné zajistit perimetr objektu vč. přesahu do veřejného prostoru. Což je oproti standardním kamerám velkou výhodou, není třeba řešit GDPR, tedy ochranu osobních údajů, protože záběr z termokamery není ztotožnitelný s konkrétní osobou, ale detekce pohybu osob je možná na velkou vzdálenost. Případně operátor vyhodnocující poplachový stav může ověřit, zda se jedná o člověka nebo zda kamera detekovala pohyb zvířete. Pokud chcete provést podobnou operaci pomocí bariér, musíte je mít doplněné standardními kamerami. Což celé zabezpečení zdražuje.

Termokamera Workswell

Další novinkou v oblasti termokamer, kterou nabízíme je kamera Workswell MEDICAS, která je schopná reálně měřit teplotu lidského těla s přesností 0,3 °C na vzdálenost až 12 m. Možná si řeknete, že se nejedná o nic výjimečného, ale opak je pravdou. Většina dostupných technologií je schopná tuto teplotu reálně změřit v toleranci 1°C, ať už propagační materiály uvádějí různé hodnoty. Je to obdobné, s infra přísvitem u kamer a pak se střetnete s realitou. Přesnost měření je zajištěna pomocí tzv. černého tělesa. Jinými slovy, změřit přesně teplotu není jednoduchý proces, protože je měřený objekt ovlivněn okolím, ve kterém se pohybuje a jen těžko na recepci nebo vrátnici střeženého objektu vytvoříte laboratorní podmínky. Z tohoto důvodu pomáhá měření černé těleso, které má konstantní teplotu a je skenováno spolu s měřeným subjektem, tím je zajištěno porovnání a může tak dojít k velmi přesnému měření.

Screening Asqella

Ze zavedených technologií se vymyká nový systém ARGON společnosti Asqella. Je to opravdová revoluce v bezpečnostních technologiích. Doposud jsme byli schopni pomocí rámů detekovat kovové předměty a následnou sekundární kontrolou ověřit, zda se jedná o nebezpečný předmět, osobní šperk nebo odcizené zboží. Avšak pokud námi chráněný zájem nebo nebezpečný předmět neobsahoval kov, byli jsme ztraceni. I termokamery se zabývají touto detekcí, především na principu rozdílných teplot jednotlivých materiálů, ale pokud by jakýkoliv předmět byl dostatečně dlouho v kontaktu se zdrojem tepla, např. s lidským tělem, tak splyne s okolím. Systém ARGON pracuje na principu submilimetrových vln, které snímá pasivní kamera a je schopna rozlišit ukryté materiály, ať už se jedná o tekutinu, látku, kov, sklo a další. I tato technologie má svá omezení a pravidla použití. Pro objety velkoskladů, kde je možné stanovit pravidla pracovního oblečení, je tato technologie tím pravým místem.

Jsme připraveni Vám zpracovat analýzu zabezpečení objektu a společně s našimi partnery připravit nabídku na instalaci výše zmíněných technologií.

Text: Jan Chodora, Obchodní ředitel CZ/SK, CENTR GROUP – HOLDING s.r.o.

www.centr.cz

Dveřní zvonky a přístupové systémy zažily za posledních několik let velký posun. Ty tam jsou časy, kdy bylo vrcholem integrace propojení dveřního zvonku se sluchátkem v příslušné budově či místnosti. V době rozmachu IP technologií můžete chytré interkomy integrovat, s docházkovým, mzdovým, CRM a property management systémem, nebo dokonce s elektronickou třídní knihou.  Město Bílina: […]

Společnost L’Oréal dnes spouští svůj nový program udržitelnosti “L’Oréal pro budoucnost”, a vytyčuje si tak nové cíle pro rok 2030. V kontextu stále naléhavějších environmentálních a společenských výzev společnost L’Oréal urychluje svůj přechod k modelu, který respektuje planetární meze, a dále posiluje své závazky v oblasti udržitelnosti a inkluze   Transformace obchodní činnosti společnosti L’Oréal […]

Dobrá zpráva dnešních dní – doba koronavirová má na on-line odečty vliv. POZITIVNÍ! Společnost SOFTLINK předběhla dobu o téměř 10 let, když už tehdy začala nabízet a realizovat CEM BUSINESS – on-line odečty energií, vody, tepla a dalších veličin. Tehdy se na tento typ on-line systémů dívalo trochu skrz prsty, jakýsi zbytečný nadstandard. S technologickým rozvojem […]