Koronavirus ochromil spoustu společností. Zajímalo nás, jaká prvotní opatření muselo vedení společností zavést a jak celá situace ovlivnila jejich chod. Za společnost STRABAG Property and Facility Services a.s. odpovídají Vladimír Peter, Hana Novotná a Petr Půhon. Vnímali jsme průběh šíření Covidu 19 v zahraničí i v době před vyhlášením nouzového stavu a dalších opatření v ČR. Samozřejmě jsme komunikovali náš postup s kolegy v rámci koncernu STRABAG a v souladu s danými postupy byl zřízen krizový štáb a byla přijata opatření proti případnému rozšíření nákazy s cílem ochrany zdraví našich zaměstnanců, klientů, dodavatelů a uživatelů nemovitostí v naší správě, říká V. Peter.

Petr Půhon

Petr Půhon: Přijatá opatření se dají rozdělit do tří oblastí.  Organizační stránka spočívala zejména ve vytvoření matice zastupitelnosti, pořádání pravidelných schůzek Krizového štábu prostřednictvím videokonferencí a nastavení toku informací tak, aby byla zajištěna plná a aktuální informovanost u všech zaměstnanců napříč společností v reálném čase. V centrále společnosti jsme nastavili pravidla pro užívání jednotlivých kanceláří tak, aby v souběhu s home office byla možnost nákazy minimalizována. Mezi zásadní technická opatření lze zařadit distribuci ochranných pomůcek mezi všechny kolegy a pravidelnou dezinfekci kanceláří v sídle společnosti. Nezastupitelnou součástí celého procesu byla a zůstává nepřetržitá komunikace,  a to jak interní, tak rovněž i s klienty, dodavateli, nájemci a uživateli budov.

Jak na tato opatření reagovali zaměstnanci? 

Vladimír Peter: Musím říci, že zaměstnanci přijali opatření velmi dobře. Všichni dodržovali určená pravidla a chovali se adekvátně mimořádné situaci. Za to jim všem patří velké díky.

Jak tato opatření ovlivnila provoz? 

Petr Půhon: Opatření se lišila v zakázce od zakázky v závislosti na typu provozu nemovitosti a samozřejmě závisela na opatřeních Vlády ČR. V našem portfoliu jsou administrativní budovy, obchodní centra, logistické areály nebo průmyslové objekty. U každé zakázky byla po domluvě s klientem nastavena pravidla pro provoz a poskytování našich služeb, u některých zakázek byl  částečně omezen provoz. Část našich týmů byla rozdělena na dvě směny s cílem minimalizovat dopady v případě nákazy a zajistit bezproblémový provoz objektů.

Hana Novotná

Jak se změnil zákazník, co po Vás nyní vyžaduje? 

Hanka Novotná: Více než dříve kladou zákazníci důraz na dezinfekci nejen ploch, ale i vzduchu. U části zakázek jsme dle požadavku klienta zajistili preventivní dezinfekci vzduchotechniky antivirovým aerosolovým přípravkem. Na tato opatření jsme byli připraveni a  neměli jsme díky včasným zásobám problém vyjít zákazníkům vstříc. Úklidová technika zůstala stejná, ale  změnila se péče o pracovní náčiní, kde se zvýšil důraz na dezinfekci všech používaných předmětů. Např. mopy dezinfikujeme v dekontaminačních boxech 24 hod před praním. Opatření jsme konzultovali s odbornou firmou, která nám k tomu dodala i certifikované prostředky. Důraz na dezinfekci je nyní nezbytný a z naší strany v tomto budeme jistě pokračovat. Stejně jako naši klienti chápeme význam prevence, protože investice do preventivních opatření je po všech stránkách výhodnější než případné omezení provozu.

Která ze zavedených opatření si necháte do budoucna? 

Vladimír Peter: Další průběh epidemie není zcela jasný. Odborníci v médiích nevylučují další možné vlny nákazy. Krizový štáb tedy zůstává v činnosti, monitoruje situaci a vyhodnocuje účinnost přijatých opatření. Naše plány obsahují rovněž vytvoření dostatečných zásob ochranných pomůcek a dezinfekce.  Krizový stav rovněž obecně u všech firem urychlil zavádění videokonferencí a přenášení provozní agendy do elektronické podoby v maximální možné míře. V těchto trendech budeme jistě pokračovat.

Vladimír Peter

Epidemie COVID 19 pro nás byla novou a nečekanou zkušeností, ze které jsme si odnesli mnoho poznatků. Jsem přesvědčen, že jsme situaci zvládli dobře a že budeme připraveni  i v budoucnu. Je to zásluha nejen krizového štábu, ale všech zaměstnanců naší společnosti a podpory koncernu STRABAG. Chci jim tímto vyjádřit velké poděkování za jejich přístup a nasazení v této mimořádné době. Všem kolegům velmi děkuji.

Svařování může zkomplikovat a zpomalit rekonstrukci technické infrastruktury budov

/
Svařování patří mezi nejběžnější způsoby spojování…

Platinová medaile pro Essity. Společnost získala ocenění za společenskou udržitelnost

/
Essity získala prestižní ocenění za společenskou odpovědnost.…