Jan Chodora: Koronavirus ovlivnil i naše životy v CENTR GROUP – HOLDING s.r.o. Nyní si dovolím říci, že jsme situaci zvládli uvnitř našeho týmu především díky zodpovědnému chování a ve vztahu k našim zákazníkům hlavně díky naší schopnosti se přizpůsobit a velmi intenzivní práci našich provozních manažerů, kteří zajistili podporu našim klientům a zaměstnancům.

Co se u Vás ve firmě změnilo v důsledku situace s koronavirem? 

Odpovím trochu nestandardně. Především se nezměnila dobrá nálada a příjemná atmosféra, díky které lze překonat i velmi těžké časy. Ale jinak se změnilo skoro všechno. Když se objevily první kroky naší vlády a Česká republika se začala připravovat na „nový život“, v našich společnostech v rámci holdingu tomu nebylo jinak. Vedení společnosti si stanovilo priority, kterými bylo zachování chodu CENTR GROUP, ochrana našich zaměstnanců a zajištění maximální podpory našim zákazníkům. Bez ohledu na náklady jsme v co možná nejkratším možném čase začali zajišťovat roušky, respirátory a desinfekční prostředky nejen na ruce, ale i plochy. Naši zaměstnanci často pracují ve 12hodinových směnách na jednom místě, proto je důležité, aby toto prostředí bylo bezpečné.

Abychom minimalizovali riziko šíření nemoci mezi kolegy v kancelářích, které by vedlo de facto k zastavení chodu společností holdingu, rozdělili jsme všechny THP pracovníky do tří skupin, které se střídaly v prostorách společnosti. V kancelářích se pohybovala vždy jen jedna skupina, zbývající dvě byly doma. Ve společných prostorách užíváme roušky a na celé řadě míst máme rozestavěné dávkovače s desinfekcí, pravidelně všem měříme teplotu. Chtěl bych tímto také poděkovat všem kolegům, že bez jakýchkoliv komplikací respektují nastavená pravidla.

U našich klientů jsme udělali vše, abychom nepřerušili poskytované služby. Podařilo se nám zajistit pro několik zákazníků termokamery, které skenují v jejich pracovních prostorách teplotu zaměstnanců při průchodu kolem kamery. Jedná se o technologii, která je velmi citlivá a spolehlivá.

Vnímáte některou ze změn pozitivně?

Teprve čas nám ukáže, co pro nás všechny tyto změny budou znamenat. Přesto již teď mohu o několika pozitivech hovořit. Jedno je používání roušek bez obav a ostychu. V celé řadě asijských zemí je běžné, že když se necítíte úplně dobře, vezmete si roušku, abyste preventivně chránili své okolí. Věřím, že se nám podaří tento u nás novodobý trend udržet. 

Ale co považuji za nejvíce pozitivní, je schopnost se jako národ stmelit a vzájemně si pomoci. Není podstatné, jestli někdo se zavedenými opatřeními souhlasil, ale to že je většina respektovala. A když byl nedostatek zdravotních roušek, tak se celý národ změnil na jednu velkou šicí dílnu.

Připravujete nějaká opatření, kdyby se situace měla v budoucnu opakovat?

Ano, připravujeme. V první řadě si tvoříme přijatelnou zásobu ochranných a desinfekční prostředků, abychom mohli v případě navrácení se do podobné situace rychle a efektivně reagovat. Pokud nám to vládní nařízení umožní, rádi bychom pozvali naše klienty ke „kulatému stolu“. Cílem tohoto setkání je vzájemná výměna zkušeností, které jsme získali v době vládních omezení. V neposlední řadě bychom našim klientům jako CENTR GROUP nabídli pomocnou ruku a podporu, pokud taková situace znovu nastane.  

Jan Chodora – obchodní ředitel pro CZ a SK Centr Group

Jan Chodora se narodil v Teplicích a po studiích začal pracovat v oblasti security, a to nejprve ve společnosti DORA Security a.s. a poté ve společnosti SECURITAS ČR s.r.o., kde působil na pozici Area Manager Praha. Od dubna letošního roku pracuje v holdingu CENTR GROUP na pozici obchodního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Má více jak dvacetileté zkušenosti v oboru komerční bezpečnosti se specializací pro oblast bezpečnostních řešení ve smyslu spojení fyzické ostrahy, bezpečnostních technologií a režimových opatření. Svoji odbornost zaměřuje především na segment státního sektoru. Zabývá se bezpečností objektů kulturního dědictví frekventovaných veřejností, administrativních budov a veřejné dopravy. Jeho doménou je zákon o zadávání veřejných zakázek. Přednáší na bezpečnostních konferencích, především se zaměřením na ochranu měkkých cílů. Soukromě se zabývá obranou proti aktivním střelcům. Ve volném čase se věnuje rodině, četbě literatury faktu a outdoorovým aktivitám.

Svařování může zkomplikovat a zpomalit rekonstrukci technické infrastruktury budov

/
Svařování patří mezi nejběžnější způsoby spojování…

Platinová medaile pro Essity. Společnost získala ocenění za společenskou udržitelnost

/
Essity získala prestižní ocenění za společenskou odpovědnost.…

Test potvrdil inhibiční účinek klimatizací Panasonic s nanoe X proti COVID-19 v místnosti

/
Panasonic oznámil, že globální výzkumná společnost Texcell…