Možná ten příběh znáte taky: analytik SW společnosti – dodavatele CAFM systému – nastavuje v rámci implementace systém a ptá se klíčové osoby budoucího Uživatele, jak to chce nastavit. Uživatel, vlastně ještě ne zcela úplně znalý systému a jeho možností, dá nějaké prvotní zadání, přímo úměrné jeho dosavadním (ne)znalostem a po tomto nastavení se systém pouští do provozu. Za nějaký čas přesto Uživatel deklaruje, že to …není ono! Že měl jiné představy a očekávání…